Tytuł Studia Lednickie
ISSN 0860-7893
Wydawca Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Studia Lednickie
2014, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykaz skrótów = List of abbreviations s. 9-13
Wprowadzenie : biżuteria i monety w skarbach : badania, problemy, interpretacje : panel dyskusyjny Arkadiusz Tabaka s. 17-18
Skarby wielkopolskie z początków państwa polskiego Zofia Kurnatowska s. 19-26
Wczesnośredniowieczna biżuteria zachodniosłowiańska Hanna Kóčka-Krenz s. 27-38
Skarby wczesnośredniowiecznego Śląska w kontekście znalezisk wielkopolskich Barbara Butent-Stefaniak s. 39-48
Późnośredniowieczne skarby monet z dolnego Nadodrza i dolnego Połabia z zawartością biżuterii i ozdób Tadeusz Szczurek s. 49-76
Skarby monet z Wielkopolski w świetle zasobu archiwalnego Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Poznaniu dotyczącego lat 1894-1918 Agnieszka Murawska s. 77-93
Wczesnośredniowieczny srebrny skarb z Tarnowa (Łekna) : informacje na temat jego odkrywania Andrzej M. Wyrwa s. 95-111
Chronologia i stratygrafia wykopu w rejonie przyczółka mostu zachodniego na podgrodziu : (badania w latach 60. XX wieku) Danuta Banaszak Arkadiusz Tabaka s. 115-152
Nowe dane do badań nad kujawskimi grodziskami z Mietlicy i Borkowa Marcin Danielewski s. 153-159
(Re)Konstrukcja rzymskiego pieca do wytopu szkła Marta Krzyżanowska s. 161-175
Przesiedleńcy w Wielkopolsce : stosunek ludności miejscowej do osadników z Kresów Wschodnich Adriana Garbatowska s. 177-187
Projektowana ścieżka dydaktyczna "Bezkręgowce Wielkopolskiego Parku Etnograficznego" Katarzyna Renn s. 189-210
Konferencja "Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne i ceremoniał chrzcielny od starożytności chrześcijańskiej do Soboru Trydenckiego" : (Gniezno, 5-6 czerwca 2014) Janusz Górecki s. 213-216
Konkurs na wydarzenie muzealne roku Małgorzata Fryza s. 217-220
"Letnie o Piastach bajanie..." w Gieczu Patrycja Klimowicz Magda Miciak s. 221-224
Henryk Samsonowicz laureatem Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego Jacek Wrzesiński s. 225-228
Materiały do bibliografii regionu Lednicy za lata 2011, 2012, 2013 Piotr Kuszczak s. 231-241
Materiały do bibliografii regionu Giecza za lata 2011, 2012, 2013 Piotr Kuszczak s. 243-248
Materiały do bibliografii regionu Grzybowa za lata 2011, 2012, 2013 Piotr Kuszczak s. 249-251
Materiały do bibliografii regionu Radzimia za rok 2012 Piotr Kuszczak s. 253
Autorzy s. 255-256