Tytuł Studia Lednickie
ISSN 0860-7893
Wydawca Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 44
Studia Lednickie
2012, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mateusz Łastowiecki (1934-2011) Janusz Górecki s. 17-21
In die festivitatis monumentorium historiae- przemówienie powitalne podczas ceremonii otwarcia XIX Europejskich Dni Dziedzictwa na Ostrowie Lednickim, 10 września 2011 roku Andrzej M. Wyrwa s. 25-27
Homilia wygłoszona na Mszy Świętej podczas ceremonii otwarcia XIX Europejskich Dni Dziedzictwa na Ostrowie Lednickim, 10 września 2011 roku Henryk Józef Muszyński s. 29-33
Inauguracja XIX Europejskich Dni Dziedzictwa na Ostrowie Lednickim, 10 września 2011 roku Paulina Florjanowicz s. 35
Europejskie Dni Dziedzictwa na Ostrowie Lednickim Anna Wrzesińska s. 37-43
Królestwo, państwo, wodzostwo czy system prawa książęcego? : o formach organizacji społecznych na etapie wczesnopaństwowym kilka uwag teoretycznych Adriana Ciesielska s. 47-58
Rozplanowanie i zasięg średniowiecznych Pobiedzisk Maurycy Kustra s. 59-74
Jak bawili się nasi przodkowie, czyli głębszy wymiar kultury fizycznej Małgorzata Bronikowska s. 75-92
Pszczoła miodna na ziemiach polskich Józef Banaszak s. 93-113
Aula palatium lednickiego Andrzej Kaszubkiewicz s. 117-121
Archeologia eksperymentalna - teoria, praktyka i doświadczenie Agnieszka Łukaszyk s. 123-131
Metody geoinformacyjne w badaniach archeologicznych Arkadiusz Tabaka s. 133-136
Walkowice - zachodnie rubieże Wielkopolski Adriana Garbatowska s. 137-150
Dom organisty w Wielkopolskim Parku Etnograficznym Małgorzata Fryza s. 151-160
Znajomość i zainteresowanie branży turystycznej w Polsce Szlakiem Piastowskim w odniesieniu do turystyki edukacyjnej Katarzyna Hetman s. 161-186
Wieńce jeleni sprzed 8400 lat ze wsi Nienawiszcz (powiat obornicki) Tomasz M. Sobolak s. 189-198
Zabytki kupieckie ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy : próba interpretacji analiz składu chemicznego Paweł Gan s. 199-213
Rok 2011 na grodzie w Grzybowie Jacek Wrzesiński s. 215-220
Sezon turystyczny w Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu w roku 2011 Elżbieta Indycka s. 221-224
Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego Jacek Wrzesiński s. 227-230
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy laureatem konkursu SYBILLA 2010 w kategorii konserwacja muzealiów Jacek Wrzesiński s. 231-236
Projekt edukacyjny "Mały Archeolog" Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 237-243
Impreza plenerowa "W lednickim grodzie księcia Mieszka" Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 245-247
Obchody Roku świętego Jakuba na Ostrowie Lednickim Paweł Sankiewicz s. 249-250
Wystawa "Skarby Średniowieczne Wielkopolski" Arkadiusz Tabaka s. 251-252
Targi Książki dla Dzieci i Młodzieży i Targi Edukacyjne Joanna Wieczorek s. 253
Funeralia Lednickie - warsztaty archeologiczno-antropologiczne Jacek Wrzesiński s. 255-256
Zjazd Wojowników Słowiańskich - Grzybowo 2010-2011 Jacek Wrzesiński s. 257-258
Skarby natury i kultury nie tylko na monetach NBP : otwarcie wystawy w NBP w Poznaniu Arkadiusz Tabaka s. 259-261
Sesja popularno-naukowa i wystawa "Niecodzienne odkrycia w kopalni torfu we wsi Nienawiszcz" Andrzej Kowalczyk s. 263-264
Międzynarodowy projekt CARARE Arkadiusz Tabaka s. 265
"Skarby Średniowieczne Wielkopolski" na drzwiach otwartych w Narodowym Banku Polskim Arkadiusz Tabaka s. 267
Muzeum Pierwszych Piastów w dokumentalnej produkcji filmowej Janusz Górecki s. 269-271
"Ostrów Lednicki. Pod niebem średniowiecza" - nowa archeologiczna ekspozycja stała w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Janusz Górecki s. 273-276
"Przeszłość z pasją - pasja z przyszłością" Mariola Olejniczak s. 277-278
Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 2011 Joanna Wieczorek s. 279
Wystawa "Wyspa władców. Ostrów Lednicki" w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu oraz Muzeum Regionalnym w Wągrowcu Janusz Górecki s. 281-284
Seminarium naukowe "Niecodzienne odkrycia w kopalni torfu we wsi Nienawiszcz Andrzej Kowalczyk s. 285-286
Świat Jana Koloczka - wystawa czasowa w sezonie 2011 Marta Romanow-Kujawa s. 287-291
25. konferencja Stowarzyszenia Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu (AEOM) Czechy-Słowacja 20-25 sierpnia 2011 r. Adriana Garbatowska s. 293-297
Materiały do bibliografii regionu Lednicy za lata 2008-2010 Piotr Kuszczak s. 301-315
Materiały do bibliografii regionu Giecza za lata 2008-2010 Piotr Kuszczak s. 317-324
Materiały do bibliografii regionu Grzybowa za lata 2008-2010 Piotr Kuszczak Krystyna Sulkowska-Tuszyńska s. 325-328
Materiały do bibliografii regionu Radzimia za lata 2008-2010 Piotr Kuszczak s. 329-330