Tytuł Studia Lednickie
ISSN 0860-7893
Wydawca Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 43
Studia Lednickie
1998, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Próba interpretacji struktury społecznej ludności na cmentarzysku : doniesienie wstępne Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 13-27
Odtworzenie stanu i dynamiki biologicznej ludności pochowanej na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym : Dziekanowice, stanowisko 22 Anna Wrzesińska s. 29-40
W poszukiwaniu możliwości odtworzenia osobniczego stanu zdrowia na podstawie materiału wykopaliskowego Włodzimierz Bulikowski Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 41-52
Charakterystyka urazów czaszki z cmentarzyska Anna Wrzesińska s. 53-64
Tarło - kim był mężczyzna pochowany na cmentarzysku w Dziekanowicach? Jacek Wrzesiński s. 65-70
Tkaniny z grobów Andrzej Sikorski Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 71-94
Analiza palinologiczna wypełniska jam grobowych Mirosław Makohonienko Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 95-102
Grób konia z Dziekanowic Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 103-129
Monety z wykopalisk w Gieczu Borys Paszkiewicz s. 131-186
Specyfika tradycyjnego budownictwa mieszkalnego regionu Chazów Antoni Pelczyk s. 187-199
Kilka uwag o realizacji Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w strukturze Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy : (od zaplecza przez skansen do muzeum zintegrowanego) Antoni Pelczyk s. 201-210
Związki pomiędzy zadaniami muzeów skansenowskich a potrzebą ochrony architektury rodzimej Antoni Pelczyk s. 211-214
Ruch turystyczny w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach Andrzej Stasiak s. 215-239
Rośliny naczyniowe grodzisk Lednickiego Parku Krajobrazowego Zbigniew Celka s. 241-267
Ocena stanu zanieczyszczenia Jeziora Lednica na podstawie badań fizyko-chemicznych epilimnionu i hypolimnionu Małgorzata Fiszer Michał Michałkiewicz s. 269-282
Zaopatrzenie w wodę obszaru Lednickiego Parku Krajobrazowego Małgorzata Fiszner Michał Michałkiewicz s. 283-291
Stare zabudowania wiejskie - miejscem życia owadów błonkoskrzydłych (Hymenoptera) Józef Banaszak s. 293-305
Materiały do bibliografii Ostrowa Lednickiego (1994-1996) Kaliksta Łopacka-Szymańska s. 307-316
Święty Wojciech a kształtowanie się chrześcijaństwa na Węgrzech Michał Frąckowiak s. 317-321
Kasetka z Ostrowa Lednickiego Andrzej Kaszubkiewicz s. 323-326
Nieznana korespondencja Wilhelma Schwartza w sprawie Ostrowa Lednickiego Jarmila Kaczmarek s. 327-341
Dotychczasowe wyniki prac wykopaliskowych przeprowadzonych w Gieczu, gm. Dominowo w latach 1993-1997 Teresa Krysztofiak s. 343-351
Interwencyjne badania archeologiczne na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego Mateusz Łastowiecki s. 353-359
Kopiec w Sroczynie - ostatni ślad cmentarzyska kurhanowego? Jacek Wrzesiński s. 361-364
Ubadać - na marginesie lednickiego koziołka Jacek Wrzesiński s. 365-366
Czy ożywianie ekspozycji służy odkrywaniu prawdy? Małgorzata Fryza s. 367-369
Pomniki przyrody w Lednickim Parku Krajobrazowym Maria Chojnacka s. 371-374
Badania paleoekologiczne średniowiecznego zespołu osadniczego w Górze, gm. Pobiedziska Mirosław Makohonienko Tomasz Schubert s. 375-376
Brama III Tysiąclecia Katarzyna Kolska s. 377-379
Początki chrześcijaństwa w Polsce - wystawa w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Andrzej Kaszubkiewicz s. 381-384
"Święty Wojciech" - konkurs twórców ludowych i wystawa pokonkursowa Marta Romanow-Kujawa s. 385-391
Nowe wystawy w Wielkopolskim Parku Etnograficznym Małgorzata Fryza s. 393-399
Lednicka łódź - powrót do źródeł Janusz Górecki s. 401-403
Stan zbioru ludzkiego materiału szkieletowego Działu Archeologicznego Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Andrzej Kaszubkiewicz s. 405-406
Rezerwat archeologiczny - Grzybowo Gród Andrzej Kaszubkiewicz s. 407-409
Pozyskanie kościoła z Wartkowic dla Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach Andrzej Kaszubkiewicz s. 411-412
Młyn - oczyszczalnia Andrzej Kaszubkiewicz s. 413-413
Konferencja naukowa w Pracowni Paleoekologicznej MPP Marek Polcyn s. 415
Wyniki badań geologicznych prowadzonych na Ostrowie Lednickim Grzegorz Kowalewski Tomasz Schubert s. 417-418
Warsztaty edukacyjne - "Aktywna historia" Jacek Wrzesiński s. 419-421
Sprawozdanie z objazdu specjalistycznego niemieckich muzeów przez grupę pracowników merytorycznych kilku instytucji kultury w dniach 10 - 12.09.1997 r. Tomasz Janiak s. 423-425
Wizyta czeskich archeologów w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Krystyna Milecka s. 427
Dr Daniel Makowiecki - laureatem nagrody Fundacji Brzeskich Zofia Kurnatowska s. 429