Tytuł Studia Lednickie
ISSN 0860-7893
Wydawca Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Studia Lednickie
2010, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Andrzej M. Wyrwa s. 15-17
Laudacja z okazji jubileuszu 40-lecia działalności Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy : Ostrów Lednicki - 19.09.2009 r. Tomasz Merta s. 19-20
40-lecie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (Dz 1,3-8; J 12,24-36) Henryk Józef Muszyński s. 21-24
Homilia na mszy św. z okazji upamiętnienia historycznej daty śmierci Mieszka I i obchodów 40-lecia Powstania Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Wojciech Polak s. 25-27
Wybrane koncepcje władzy i ich aplikacja w badaniach nad polskim średniowieczem - przykład Ostrowa Lednickiego Adriana Ciesielska s. 29-56
Etapy rozwoju osadnictwa wczesnośredniowiecznego na obszarze zespołu przedlokacyjnego w Rogoźnie od IX do końca XIV wieku Mieczysław Brust s. 57-87
Aplikacja metody sześcioboków Christallera do refleksji nad średniowieczną Wielkopolską w kontekście roli Pobiedzisk Maurycy Kustra s. 89-105
Brzegowe umocnienia obronne Ostrowa Lednickiego Janusz Górecki s. 107-127
Wczesnośredniowieczne cmentarzysko na stanowisku Pyzdry 11 Ilona Jagielska s. 129-149
Rekonstrukcja liczby ludności Pobiedzisk w przeszłości Maurycy Kustra s. 151-159
Ubogiemu piskorz Adriana Garbatowska s. 161-167
Olgierd Brzeski - od pasji archeologią po zwieńczenie marzeń Dorota Dominiczak-Głowacka s. 169-173
Analiza wizerunku i promocja Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Katarzyna Renn s. 175-204
Lekcja muzealna inna niż wszystkie Mariola Olejniczak Judyta Pasternak s. 205-207
Ekspertyza antropologiczna i opracowanie szczątków ludzkich pochodzących z badań wykopaliskowych prowadzonych w podziemiach Katedry Gnieźnieńskiej, stan. 14 oraz na Wzgórzu Panieńskim w Gnieźnie, posesja o. Franciszkanów, stan. 37, gm. loco, woj. wielkopolskie Anna Wrzesińska s. 209-241
Pochówki trumienne z krypty kościoła w Niepruszewie - wyniki prac antropologicznych Anna Wrzesińska s. 243-246
Ekspertyza antropologiczna szczątków kostnych z terenu kościoła w Czerniejewie Anna Wrzesińska s. 247-248
Wyniki ekspertyzy antropologicznej szkieletu ludzkiego znalezionego na terenie Parku Miejskiego im. gen. Władysława Andersa w Gnieźnie Anna Wrzesińska s. 249-251
Wyniki ekspertyzy antropologicznej materiału kostnego z Gniezna, ul. Jana Pawła II Anna Wrzesińska s. 253-254
Ekspertyza antropologiczna szczątków kostnych z interwencji policji w miejscowości Kiszkowo Anna Wrzesińska s. 255-258
Sprawozdanie z działalności Działu Naukowo-Oświatowego w roku 2009 Mariola Olejniczak Judyta Pasternak s. 259-263
Jubileuszowy rok Muzeum Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 265-284
Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego Jacek Wrzesiński s. 285-286
"Wielkopolska kolebką chrześcijaństwa w Polsce" : wystawa w Getyndze Danuta Banaszak s. 287
Wystawa "Goście lednickiego stołu" - schronisko na wyspie Ostrów Lednicki Ewa Pelczyk s. 289-290
U stóp Wawelu : wystawa "Wyspa władców. Ostrów Lednicki w państwie pierwszych Piastów" w Krakowie Janusz Górecki s. 291-293
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy : przeszłość - teraźniejszość - przyszłość Arkadiusz Tabaka s. 295-296
"Ostrów Lednicki Terra Sacra Poloniae" : wystawa czasowa w domu parafialnym przy kościele p. w. Św. Trójcy w Stęszewie Arkadiusz Tabaka s. 297
Wystawa "Skarby Średniowieczne Wielkopolski" Agnieszka Murawska Arkadiusz Tabaka s. 299-300
24. konferencja Stowarzyszenia Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu (AEOM) Antoni Pelczyk s. 301-304
Międzynarodowa Konferencja w Węgierskim Muzeum na Wolnym Powietrzu w Szentendre Adriana Garbatowska Marta Romanow-Kujawa s. 305-307
Materiały do bibliografii regionu Lednicy za lata 2006-2007 Piotr Kuszczak s. 309-317
Materiały do bibliografii regionu Giecza za lata 2006-2007 Piotr Kuszczak s. 319-322
Materiały do bibliografii regionu Grzybowa za lata 2006-2007 Piotr Kuszczak s. 323