Tytuł Studia Lednickie
ISSN 0860-7893
Wydawca Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Studia Lednickie
2013, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykaz skrótów do "Studiów Lednickich" i Biblioteki Studiów Lednickich s. 9-13
Profesor dr hab. Zofia Hilczer-Kurnatowska (09.06.1932-11.08.2013) Janusz Górecki s. 17-21
Prof. dr hab. Jerzy Fogel (1942-2013) Andrzej Sikorski Andrzej M. Wyrwa s. 23-27
Cmentarzyska przełomu starożytności i średniowiecza jako materialny wyraz kryzysu społecznego Adriana Ciesielska s. 31-38
Ocena zmian zagospodarowania i zagrożeń dla wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego w Gieczu i jego okolicach Jacek Karmowski Jan Romaniszyn s. 39-61
Wartość przyrodnicza, historyczna i gospodarcza polodowcowych torfowisk w gminie Rogoźno (Wielkopolska) Przemysław Frankowski s. 63-73
Ginący głos ludu, czyli o potrzebie ochrony dziedzictwa kulturowego wsi Andrzej M. Wyrwa s. 75-93
Osada wielokulturowa w Dziekanowicach stan. 21 (AZP 50-32 Łukasz Kaczmarek s. 97-125
Uprawa roślin przy zagrodzie na Ostrowie Lednickim Katarzyna Renn s. 127-142
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy laureatem konkursów Sybilla 2011 oraz Izabella 2011 Janusz Górecki s. 145-148
Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego w rękach Profesor Klementyny Żurowskiej Jacek Wrzesiński s. 149-152
Jubileusz 50-lecia Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu Magda Miciak s. 153-158
Rok Józefa Ignacego Kraszewskiego w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Mariola Olejniczak s. 159-161
Edukacja historyczna w grodzie w Grzybowie - kalendarium wydarzeń Jacek Wrzesiński s. 163-169
"Ludowe Pasje" - wystawa czasowa w Wielkopolskim Parku Etnograficznym Marta Romanow-Kujawa s. 171-172
Europejskie Dni Dziedzictwa 2012 w Wielkopolskim Parku Etnograficznym Danuta Banaszak s. 173-174
Premiera filmu "Wyspa władców" Janusz Górecki s. 175-177
Międzynarodowa Konferencja Naukowa w 1700. rocznicę zwycięstwa Konstantyna Wielkiego nad Maksencjuszem "Bitwa przy moście Mulwijskim. Konsekwencje" (Gniezno, 26-27 października 2012) Zygmunt Kalinowski s. 179-181
Konferencja "Liturgia i teologia chrztu od starożytności chrześcijańskiej do czasów nowożytnych" (Gniezno-Lednica, 11-12 czerwca 2013) Janusz Górecki s. 183-185
Muzealna Konferencja dla Nauczycieli (Instytut Kultury Europejskiej, Gniezno, 11 kwietnia 2013) Mariola Olejniczak s. 187-188
Wystawa "Skarby średniowieczne Wielkopolski" w muzeach w Gdańsku, Bytomiu, Gorzowie Wielkopolskim i Wągrowcu Arkadiusz Tabaka s. 189-194
Dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego związane z ochroną zabytków archeologicznych Paweł Sankiewicz Arkadiusz Tabaka s. 195-197
Nowe logo i nowy system identyfikacji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Jakub Dzionek Zygmunt Kalinowski s. 199-202
Publikacje Biblioteki Studiów Lednickich w 2013 roku Hanna Kossak-Nowocień s. 203-205
Autorzy s. 206