Tytuł Studia Lednickie
ISSN 0860-7893
Wydawca Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Studia Lednickie
1994, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z badań nad budownictwem drewnianym Niżu Polskiego ze starszych faz wczesnego średniowiecza (VI-IX wiek) Wojciech Chudziak s. 11-19
Wczesnośredniowieczne budownictwo mieszkalne Ostrowa Lednickiego Janusz Górecki Jacek Wrzesiński Mateusz Łastowiecki s. 21-45
Kierunki rozwoju chłopskiego budownictwa mieszkalnego wsi wielkopolskiej : studium proporcji Antoni Pelczyk s. 47-67
Problematyka jednonawowego kościoła z prostokątnym prezbiterium we wczesnym średniowieczu : geneza i znaczenie Adam Biedroń s. 69-114
Lednickie podanie o tronie monarszym i jego historyczne korzenie Jan Leśny s. 115-126
Nieznany relikwiarz z Ostrowa Lednickiego Ewa Soroka s. 127-149
Lednicki przyczynek do znajomości plecionkarstwa Jacek Wrzesiński s. 151-171
Osada ludności kultury łużyckiej w Chłapowie, gm. Dominowo stanowisko 3 Jacek Wrzesiński s. 173-202
Rezultaty badań przyrodniczo-archeologicznych przeprowadzonych na wczesnośredniowiecznym moście Elżbieta Indycka Marek Krąpiec Krystyna Milecka Marek Polcyn Ilona Polcyn s. 203-247
Uwagi o kościele św. Jana w Gieczu na tle zabudowy Ostrowa Lednickiego i przekazów pisanych Adam Biedroń s. 249-253
Kultowa plastyka przydrożna w Lednickim Parku Krajobrazowym Marta Romanow-Kujawa s. 255-275
Zbiorniki akumulacji biogenicznej na południe od Jeziora Lednica Grzegorz Kowalewski Robert Wiśniewski s. 277-308
Przydatność rolnicza gleb Lednickiego Parku Krajobrazowego w aspekcie ochrony wód i krajobrazu Stanisław Drzymała Andrzej Mocek s. 309-326
Materiały do bibliografii Ostrowa Lednickiego (1988-1992) Kaliksta Łopacka-Szymańska s. 327-339
"Pompeja polska. Z dziejów archeologii wielkopolskiej XIX wieku:działalność Albina hr. Węsierskiego i Zbigniewa hr. Węsierskiego-Kwileckiego", Jerzy Fogel, Poznań 1992 : [recenzja] Witold Molik Jerzy Fogel (aut. dzieła rec.) s. 341-342
Glossa do najwcześniejszych badań Ostrowa Lednickiego Jerzy Fogel s. 343-345
Lednicka wieża-pomnik : z historii badań Ostrowa Lednickiego Tadeusz Panowicz Jacek Wrzesiński s. 347-349
Wykorzystanie metod biologii molekularnej w badaniach nekropolii wczesnośredniowiecznych : próby uzyskania fragmentów informacji genetycznej z kości ludzkich pochodzących z XI wieku Andrzej Rezler Jacek Wrzesiński s. 351-354
O Dziećmiarkach, Łysej Górze i Psiababie, oraz "czerwonej karczmie" Waliszewek Jacek Wrzesiński s. 355-357
Materiał szkieletowy w zbiorach Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Anna Wrzesińska s. 359-366
"Lednicka nekropolia" - wystawa Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 367-376
Uroczystość 1000-lecia śmierci pierwszego władcy Polski Mieszka I na Ostrowie Lednickim Andrzej Kaszubkiewicz s. 377-383
Autorzy prac magisterskich dotyczących Ostrowa Lednickiego-laureatami nagrody Fundacji Brzeskich przy PTPN Zofia Kurnatowska s. 385
Spotkanie robocze paleoekologów w Berlinie 27-29 sierpnia 1992 Ilona Polcyn Marek Polcyn s. 387-388
Dekada spisu nietoperzy w Lednickim Parku Krajobrazowym w 1993 roku Radosław Dzięciołowski Aleksandra Ereńska Mirosław Jurczyszyn Justyna Wiland s. 389-390
Poznańscy studenci slawistyki na Ostrowiu Lednickim Jan Leśny s. 391-392
"Smoła i dziegieć - First International Symposium on Wood Tar and Pitch", (Biskupin 1-4 lipca 1993 r.) Jacek Wrzesiński s. 393-395
Odkrycie cmentarzyska szkieletowego w Fałkowie, gm. Łubowo, stan. 18 Janusz Górecki s. 397
Sprawozdanie z obozu naukowego studentów Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska Politechniki Poznańskiej (7 - 17 VIII 1990) Michał Michałkiewicz s. 399-401
Padalec w Lednickim Parku Krajobrazowym : doniesienie wstępne Radosław Dzięciołowski Krzysztof Gronikowski s. 403-404
Gazyfikacja gminy Łubowo - nadzory archeologiczne Janusz Górecki s. 405