Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Barbara Żechowska s. 5-7
O wartościowaniu pracy nauczyciela w warunkach współczesnych przemian edukacyjnych Barbara Żechowska s. 8-20
Czy edukacja, jaką nauczyciel zdobywa, może być zagrożeniem zawodowego funkcjonowania? Henryka Kwiatkowska s. 21-31
Nauczyciele w sytuacji zmiany edukacyjnej : nadzieje i obawy Dorota Ekiert-Grabowska s. 32-45
Reforma edukacyjna : szansą czy zagrożeniem dla aktywności zawodowej nauczyciela Sabina Koczoń-Zurek s. 46-53
Obszary oporu czynnych nauczycieli względem reformy edukacyjnej Ewa Szadzińska s. 54-61
Tolerancja jako wartość w pracy nauczyciela w społeczeństwie wielokulturowym Jerzy Nikitorowicz s. 62-74
Upodmiotowienie społeczne nauczyciela w działaniach na rzecz promocji zdrowia Ewa Syrek s. 75-80
Czy mity o nauczycielu mogą być zagrożeniem dla jego wizerunku? Beata Pituła s. 81-89
"Samokształcenie nauczycieli w kontekście humanistycznego paradygmatu rozwoju człowieka", Włodzimierz Prokopiuk, Warszawa 1998 : [recenzja] Alicja Korzeniecka-Bondar Włodzimierz Prokopiuk (aut. dzieła rec.) s. 90-93
"Rozwój nauczyciela w okresie transformacji", red. W. Prokopiuk, Białystok 1998 : [recenzja] Małgorzata Litman Włodzimierz Prokopiuk (aut. dzieła rec.) s. 94-96
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. "Teoretyczne i praktyczne przygotowanie nauczycieli do nauczania zintegrowanego" Sabina Koczoń-Zurek Beata Pituła s. 97-100
Książki nadesłane Ewa Szadzińska s. 101