Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Władysława Łuszczuk s. 5-7
Twórcze rozwiązywanie konfliktów między nauczycielem a uczniem Iwona Tyrna-Łoj s. 8-23
Specyfika i przyczyny Syndromu Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych uczniów w świetle literatury pedagogiczno-psychologicznej Beata Dyrda s. 24-40
Uzdolnienia twórcze, ogólna sprawność umysłowa a wyniki w nauce dzieci w okresie dorastania Bogdan Kosień s. 41-53
Drama : metodą twórczej edukacji Alicja Gałązka s. 54-68
Zabawowy teatr dziecięcy w rozwijaniu wyobraźni dziecka Rafał Kojs s. 69-85
"Komunikacja - dialog - edukacja",t. 1-2, red. W.Kojs, M. Mrózek, Ł. Dawid, Cieszyn 1998 : [recenzja] Eugenia Rostańska Ł. Dawid (aut. dzieła rec.) W. Kojs (aut. dzieła rec.) M. Mrózek (aut. dzieła rec.) s. 86-88
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej na temat "Teksty i transformacje : drama, teatr i aktywne uczenie się", Cork, Irlandia, 3-7 kwietnia 1998 roku Alicja Gałązka s. 89-91
Sprawozdanie z XII Letniej Szkoły Młodych Pedagogów, Waplewo, 7-12 września 1998 roku Beata Dyrda s. 92-96