Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 7
Wspomnienie Ewa Jarosz s. 9-10
W stronę rozwoju ludzkich potencjalności - z perspektywy interdyscyplinarnej : wprowadzenie w problematykę Beata Dyrda s. 13-16
Od potencjalności do transgresji historycznych : kreatywność na różnych poziomach Krzysztof J. Szmidt s. 17-40
Uwarunkowania realizacji potencjału : od kreatywności do osiągnięć twórczych Maciej Karwowski Joanna Szen-Ziemiańska s. 41-59
Ekspresja somaestetyczna w aktualizacji potencjalności kreacyjnej dziecka Katarzyna Krasoń s. 61-79
Wrażliwość, intensywność a potencjał rozwojowy osób wybitnie zdolnych Wiesława Limont s. 81-94
Psychologia mądrości : w trosce o integralny rozwój uczniów zdolnych Tomasz Knopik Andrzej Sękowski s. 95-110
Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w szkołach w Bułgarii : kierunki zmian Teresa Giza s. 111-125
Postawy twórcze versus odtwórcze dzieci w młodszym wieku szkolnym i "ewolucja" tych postaw jako egzemplifikacja idei transgresji w edukacji szkolnej Ewa Wysocka s. 127-151
Tożsamość jako projekt refleksyjny a ambiwalencje jej statusu wobec matryc władzy dyscyplinującej Ewa Bielska s. 153-163
Makiawelizm, narcyzm, psychopatia : ciemna triada jako próba opisania osobowości eksploatatora Irena Pilch s. 165-181
Między uspołecznieniem a indywidualizacją : w stronę rozwijania potencjału emocjonalnego w edukacji Irena Przybylska s. 183-195
Poczucie własnej skuteczności w rozwijaniu zdolności i uzdolnień uczniów w narracjach nauczycieli twórczości Monika Modrzejewska-Świgulska s. 197-214
Nonkonformizm jako cecha osobowości Polaków trzech pokoleń Ryszarda Ewa Bernacka s. 215-234
Kto sięga po "katalizator" rozwoju? Otwartość na doświadczenie i kontrola wolicjonalna uczestników programu Erasmus Dorota Turska Anna Wankiewicz s. 235-251
Krajowe Ramy Kwalifikacji z perspektywy rozwoju człowieka Piotr Błajet Beata Przyborowska s. 253-266
Wyczerpanie się potencjału państwa narodowego na rzecz potencjału mniejszości etniczno-regionalnych : (przykład Górnego Śląska) Adam Roter s. 267-280
Przemoc wobec dzieci w Polsce : "Dwie strony medalu" - oficjalny zakaz a społeczna rzeczywistość Ewa Jarosz s. 283-299
Wykształcenie matki jako czynnik różnicujący rodzicielskie strategie rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i zdolności dzieci Alicja Baum Joanna Łukasiewicz-Wieleba s. 301-319
Wokół zagadnienia refleksyjności w rozwoju człowieka dorosłego Danuta Słaba s. 321-338
Kreowanie edukacji globalnej (planetarnej) : utopijna iluzja czy rzeczywistość? Joanna Kapica-Curzytek s. 339-354
"Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej", Henry A. Giroux, Lech Witkowski, Kraków 2010 : [recenzja] Julita Orzelska Henry A. Giroux (aut. dzieła rec.) Lech Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 357-362
"Portret zbiorowy nauczycieli aktywnych. Między zaangażowaniem a oporem wobec zmian", Anna Gajdzica, Toruń 2013 : [recenzja] Tatiana Kłosińska Anna Gajdzica (aut. dzieła rec.) s. 363-368
Konferencja "O pedagogice Profesora Bogdana Suchodolskiego. W 110. rocznicę urodzin" : (Sosnowiec, 12 maja 2014 r.) Maria Kycler s. 369-374