Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Adam Stankowski s. 5-6
Terapia pedagogiczna - wprowadzenie Adam Stankowski s. 9-32
O wartościach terapeutycznych w praktyce wychowawczej pedagoga specjalnego Katarzyna Gabryś s. 33-42
Pomysły interpretacyjne a wartości (na przykładzie baśni) Ewa Świąc s. 43-54
Zastosowanie programu ART w pracy z dziećmi i młodzieżą agresywną Joanna Godawa Marta Niemiec s. 55-71
Nuuuda... w chorobie : humor sytuacyjny jako antidotum na nudę Krystyna Moczia s. 73-84
Wykorzystanie zooterapii w terapii pedagogicznej na przykładzie terapii z udziałem psa Joanna Godawa Anna Kurzeja s. 85-96
Malowane słowem, gestem, oddechem... czyli koloroterapia na zajęciach terapeutyczno-rewalidacyjnych Joanna Godawa Krystyna Moczia s. 97-107
Konferencja jako metoda wspierająca osiąganie niezależności oraz forma wyrażania oczekiwań przez młodzież niepełnosprawną intelektualnie Dariusz Dziuba s. 109-114
Optymizm dyspozycjonalny młodzieży niepełnosprawnej - wybrane konteksty Stanisław Byra Monika Parchomiuk s. 115-131
Uwarunkowania i tendencje do brutalizacji zachowań dzieci i młodzieży (w okresie transformacji ustrojowej w Polsce) Tadeusz Wolan s. 133-153
Realizacja potrzeby kontaktu dziecka niepełnosprawnego z dzieckiem zdrowym w warunkach szkoły integracyjnej Elżbieta Wiśniewska s. 155-167
Problem przystosowania dzieci z ADHD do warunków szkolnych - (sposoby przeciwdziałania odrzuceniu i wykluczeniu społecznemu dziecka "innego") Marta Niemiec s. 169-186
Jakość i zakres funkcjonowania systemu opieki logopedycznej w ocenach nauczycieli, logopedów i rodziców Małgorzata Kitlińska-Król Beata Pituła s. 187-205
Typologia polskich wolontariuszy według systemu wartości-możliwości spójnego referencyjnego układu czynności pomagania Ewa Ger s. 207-220
Porównanie systemów kształcenia pedagogów specjalnych w polskich i słowackich szkołach wyższych Alexandra Kastelová Štefan Vašek s. 221-238
"Nauczyciel wobec problemów współczesności", Red. Beata Pituła, Katowice, 2006 : [recenzja] Hanna Gawonicz Beata Pituła (aut. dzieła rec.) s. 241-246
"Bukowno - między Małopolską a Górnym Śląskiem. Przestrzeń egzystencji i aktywizacji społeczności lokalnej (studium socjopedagogiczne)", Teresa Wilk, Kraków, 2006 : [recenzja] Piotr Mosiek Teresa Wilk (aut. dzieła rec.) s. 247-254
"Oświata polska 1944-1956. Wybór źródeł. Cz. 1: Lata 1944-1948", [Wybór] Stanisław Mauersberg, Marian Walczak. Warszawa, 1999; "Cz. 2: Lata 1949-1956", [Wybór] Stanisław Mauersberg, Marian Walczak. Warszawa, 2000 : [recenzja] Witold Chmielewski Stanisław Mauersberg (aut. dzieła rec.) Marian Walczak (aut. dzieła rec.) s. 255-258
"O naturze i wspomaganiu rozwoju umysłowego", Tomasz Niemirowski, Lublin, 2008 : [recenzja] Ryszard Stachowski Tomasz Niemirowski (aut. dzieła rec.) s. 259-261
Profesor Jan Poplucz (1932-2008) Małgorzata Balukiewicz Beata Ecler-Nocoń Alicja Żywczok s. 265-270