Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 7-9
Młodzież jako pokolenie "wielkich nadziei" i "wielkich rozczarowań" Ewa Wysocka s. 13-20
Jakość życia jako kategoria pedagogiczna - doświadczanie życia przez młode pokolenie w perspektywie teoretycznej Ewa Wysocka s. 21-43
Strategie radzenia sobie gimnazjalistów w sytuacji konfliktu społecznego w kontekście modelującego wpływu rodziców Danuta Borecka-Biernat s. 45-70
Kto mi związał ręce, czyli sztuka teatru jako wehikuł poznania Katarzyna Krasoń s. 71-86
Preferencje muzyczne a właściwości psychiczne młodzieży w świetle wybranych badań empirycznych Ludwika Konieczna-Nowak s. 87-98
Subiektywna satysfakcja z życia we wspólnocie oraz poczucie bezpieczeństwa w perspektywie różnic adaptacyjnych współczesnej młodzieży Barbara Ostafińska-Molik s. 99-118
Obraz świata i własnego życia młodego pokolenia - reprezentantów subkultury hip-hopowej i młodzieży niezrzeszonej w subkulturach : analiza porównawcza Agata Junger s. 119-140
Socjodemograficzne i psychospołeczne korelaty korzystania z telefonu komórkowego i jego problematycznego używania Edyta Charzyńska Joanna Góźdź s. 141-162
W sieci uzależnienia Polska adaptacja Skali Uzależnienia od Facebooka (the Bergen Facebook Addiction Scale) C.S. Andreassen, T. Torsheima, G.S. Brunborga i S. Pallesena Edyta Charzyńska Joanna Góźdź s. 163-185
Udział w działaniach animacyjnych jako element budowania poczucia sprawstwa wśród młodzieży Edyta Widawska s. 187-204
Współpraca rodziców i nauczycieli w kontekście jakości życia dzieci i młodzieży Blanka Poćwiardowska s. 205-219
Poprawa jakości życia dzieci i młodzieży w stanie śpiączki - oddziaływania psychopedagogiczne Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz s. 221-234
Jakość życia jako kategoria pedagogiczna, psychologiczna i socjologiczna - doświadczanie życia przez młode pokolenie w perspektywie empirycznej Ewa Wysocka s. 235-259
Comparison of attitudes towards stuttering among Polish and English university students Kenneth O. St. Louis Marta Węsierska s. 263-284
Inni jako czynnik rozwoju ludzkich potencjalności - interakcje nauczycieli a rozwój wiedzy i profesjonalnych umiejętności Urszula Dernowska s. 285-304
Ekshibicjonizm społeczny w przestrzeni wirtualnej - rozważania społeczno-pedagogiczne Karina Leksy s. 305-317
Poczucie osamotnienia a jakość życia młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Agnieszka Lewicka-Zelent Ewa Trojanowska s. 319-335
Prof. zw. dr hab. Kazimierz Zbigniew Kwieciński : uroczystość nadania tytułu doctora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego (20 maja 2014 roku) s. 339-342
Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski : uroczystość nadania tytułu doctora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (23 maja 2014) s. 343-346
Przełom przełomów : dwoistość jako centralna kategoria paradygmatyczna pedagogiki zorientowanej kulturowo w świetle studiów historyczno-teoretyczno-krytycznych Lecha Witkowskiego Dariusz Kubinowski Lech Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 347-353
"Patologiczne zachowania więźniów w kontekście izolacji i resocjalizacji penitencjarnej", Dariusz Sarzała, Warszawa 2013 : [recenzja] Stanisław Kawula Dariusz Sarzała (aut. dzieła rec.) s. 355-361
"Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych", red. Józefa Brągiel, Beata Górnicka, Opole 2012 : [recenzja] Agata Rzymełka-Frąckiewicz Józefa Brągiel (aut. dzieła rec.) Beata Górnicka (aut. dzieła rec.) s. 363-367
Humanistyka wyprowadzona z równowagi - sprawozdanie krytyczne z dyskusji poświęconej książce Michała Pawła Markowskiego "Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki" (Międzynarodowy Festiwal Literatury im. Josepha Conrada w Krakowie, 23 października 2013 roku) Łukasz Michalski s. 369-372