Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Andrzej Radziewicz-Winnicki s. 5-7
Niektóre uwarunkowania demokratycznych przemian edukacyjnych w Polsce po roku 1989 Ryszard Kucha s. 8-14
Refleksje o szansach życiowych człowieka w czasach młodej demokracji Tadeusz Frąckowiak s. 15-27
Instytucjonalne przemiany w polskiej oświacie : przeszkody i ograniczenia Elżbieta Górnikowska-Zwolak Andrzej Radziewicz-Winnicki s. 28-38
Monocentryczno-pluralistyczne oblicza nowej edukacji Aleksander Mańka Adam Roter s. 39-47
Zmiana społeczna a problem tożsamości jednostki Ewa Syrek s. 48-53
Bliskie bariery w edukacji Stanisław Kawula s. 54-66
"Szkolnictwo Lublina w latach 1864-1915 : zarys dziejów", Ryszard Kucha, Lublin 1995 : [recenzja] Andrzej Radziewicz-Winnicki Ryszard Kucha (aut. dzieła rec.) s. 67-70
"Teoretyczne standardy zdrowia dzieci i młodzieży a ich środowiskowe uwarunkowania w regionie górnośląskim : studium pedagogiczno-społeczne", Ewa Syrek, Katowice 1997 : [recenzja] Mirosława Białek Ewa Syrek (aut. dzieła rec.) s. 71-73
"Wycieczki we współczesnej szkole", Kazimierz Denek, Poznań 1997 : [recenzja] Beata Mazepa-Domagała Kazimierz Denek (aut. dzieła rec.) s. 74-77
"Koncepcje pedagogiki społecznej", red. Tadeusz Frąckowiak, Poznań 1996 : [recenzja] Teresa Wilk Tadeusz Frąckowiak (aut. dzieła rec.) s. 78-81
"Wybrane aspekty psychopedagogiczne przemian edukacyjnych w Polsce", red. Władysława Łuszczuk, Katowice 1996 : [recenzja] Iwona Wagner Władysława Łuszczuk (aut. dzieła rec.) s. 82-87
Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat "Przemoc w rodzinie : diagnoza, orzecznictwo, metody interwencji, profilaktyka" Agnieszka Pietrzyk s. 88-92
Zmiany strukturalno-organizacyjne w pionie akademickiej pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego Teresa Wilk s. 93-97
Książki nadesłane Piotr Kowolik s. 98-100