Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Andrzej Radziewicz-Winnicki s. 5
Demokratyzacja instytucji edukacyjnych w Polsce : postęp ku integracji europejskiej Henryk Siemieniak s. 6-13
Szkolnictwo niepubliczne jako składnik systemu oświatowego Jolanta Urbańska s. 14-24
Diagnoza i terapia psychopedagogiczna : system oddziaływań wspierających edukację : zmiany autentyczne czy pozorne? Grażyna Szafraniec s. 25-35
Komputeryzacja szkoły : problemy edukacyjne Stanisław Juszczyk s. 36-54
Kilka refleksji na temat "edukacji adekwatnej" Ewa Wysocka s. 55-65
Lokalne dylematy edukacyjne Iwona Wagner s. 66-71
"Reakcje instytucjonalne wobec sieroctwa społecznego i adopcji", Iwona Wagner, Częstochowa 1995 Jolanta Urbańska Iwona Wagner (aut. dzieła rec.) s. 72-74
"Twórcza resocjalizacja : wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży", Marek Konopczyński, Warszawa 1996 : [recenzja] Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz Marek Konopczyński (aut. dzieła rec.) s. 75-77
"Historyczne źródła wybranych ofert edukacyjnych w Polsce współczesnej : materiały z konferencji naukowej", red. Danuta Drynda, Dorota Ekiert-Grabowska, Katowice 1996 : [recenzja] Krzysztof Jakubiak Danuta Drynda (aut. dzieła rec.) Dorota Ekiert-Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 78-83
"Wychowanie wobec zachodzących przemian", red. Kazimierz Fronczak, Janusz Niewęgłowski, Warszawa 1996 : [recenzja] Adam Roter Kazimierz Fronczak (aut. dzieła rec.) Janusz Niewęgłowski (aut. dzieła rec.) s. 84-85
Sprawozdanie z konferencji na temat "Problemy edukacji lingwistycznej" Joanna Trzaskalik s. 86-90
Profilaktyka i resocjalizacja : studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Bogumiła Kosek-Nita Danuta Raś s. 91-95
Książki nadesłane Piotr Kowolik s. 96-97