Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Danuta Drynda s. 5-8
Myśl pedagogiczna jako przedmiot badań historiografii edukacyjnej Władysława Szukalewicz s. 9-18
Badania nad myślą pedagogiczną w polskim czasopiśmiennictwie w pierwszych czterech dekadach XX wieku : dyskusje wokół Mikołaja Reja Sławomir Sztobryn s. 19-31
Podróże edukacyjne w staropolskiej myśli pedagogicznej Dorota Żołądź-Strzelczyk s. 32-46
Wkład Galicji w rozwój historii wychowania Andrzej Meissner s. 47-61
Idea wychowania obywatelskiego w polskiej myśli pedagogicznej przełomu XIX i XX wieku oraz okresu II Rzeczypospolitej Krzysztof Jakubiak s. 62-71
Podręcznik szkolny w poglądach pedagogów i dydaktyków Drugiej Rzeczypospolitej : próby poszukiwania teorii podręcznika Danuta Drynda s. 72-83
Ryszarda Wroczyńskiego (1909-1987) wkład do historii wychowania : w dziesiątą rocznicę śmierci Jan Hellwig s. 84-93
"Historyczne źródła wybranych ofert edukacyjnych w Polsce współczesnej : materiały z konferencji naukowej", red. Danuta Drynda, Dorota Ekiert-Grabowska, Władysława Łuszczuk, Katowice 1996 : [recenzja] Sławomir Sztobryn Danuta Drynda (aut. dzieła rec.) Dorota Ekiert-Grabowska (aut. dzieła rec.) Władysława Łuszczuk (aut. dzieła rec.) s. 94-105
Sprawozdanie z sesji naukowej poświęconej spuściźnie naukowej Profesora Bogdana Suchodolskiego : Katowice, 10 kwietnia 1997 roku Danuta Drynda s. 106-110
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. "Pedagogika społeczna w Polsce : między stagnacją a zaangażowaniem" Andrzej Czerkawski s. 111-114
Książki nadesłane Piotr Kowolik s. 115-116