Tytuł Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych
ISSN 1426-3777
Wydawca Federacja Bibliotek Kościelnych Fides
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych
2001, Tom 1-2 (12-13)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Jan Bednarczyk s. 3
Informacja Przewodniczącego o działalności Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES w okresie 15.12.2000-12.06.2001 Jan Bednarczyk s. 7-9
Protokół Nr 11 z Zebrania Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES w dniu 20.03.2001 r. Genowefa Godlewska s. 11-13
Protokół Nr 12 z Zebrania Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES w dniu 21 -22. 05. 2001 r. Genowefa Godlewska s. 14-17
Protokół Nr 13 z Zebrania Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES w dniu 11.06.2001 r. Genowefa Godlewska s. 18-19
Sprawozdanie z VII Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES w dniach 11 - 12.06.2001 r. Genowefa Godlewska s. 20-25
Protokół Nr 14 z Zebrania Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES w dniu 11.06.2001 r. Genowefa Godlewska s. 26-27
Protokół Nr 1 z zebrania Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES w dniu 12.06.2001 Jolanta Szulc s. 28
Protokół Nr 2 z zebrania Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES w dniu 12.06.2001 Jolanta Szulc s. 29-31
Protokół Nr 3 z zebrania Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES w dniu 27.09.2001 Jolanta Szulc s. 32-34
Protokół Nr 4 z zebrania Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES w dniu 22.05.2002 Wacław Umiński s. 35-37
Krajowe zasady katalogowania i standardy międzynarodowe stosowane w opisie bibliograficznym wydawnictw ciągłych Danuta Gurdak s. 38-74
Wdrażanie formatu USMARC w bibliotekach Federacji FIDES Ewa Poleszak s. 75-82
Uwagi na temat zastosowania jhp KABA w opracowaniu rzeczowym wybranych wydawnictw ciągłych w katalogu komputerowym Biblioteki Głównej Papieskiej Akademii Teologicznej Joanna Siuda s. 83-95
Małe Seminaria prowadzone przez Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w latach 1918-1939 Wacław Umiński s. 96-140
Biblioteka Instytutu Liturgicznego PAT : geneza, powstanie i działalność w latach 1987-1998 Anna Polańska s. 141-174
Promocja bibliotek parafialnych Marta Wójtowicz s. 175-182
Internetowa księgarnia : Apostolicum Renata Dulian s. 183-185
75 lat Gościa Niedzielnego Renata Dulian s. 186-195