Tytuł Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych
ISSN 1426-3777
Wydawca Federacja Bibliotek Kościelnych Fides
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych
2012, Tom 1 (34)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 3
"Public relations" bibliotek kościelnych Maria Kocójowa s. 5-18
Księgozbiór Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego Justyna Waluś s. 19-28
Dedykacje rękopiśmienne w księgozbiorze arcybiskupa Szczepana Wesołego w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego : rekonesans badawczy Ewa Olszowy s. 29-85
Duchowieństwo polskie w latach 1939-1945 w zbiorach Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Małgorzata Rek s. 85-100
Informacja o książce w tradycyjnych i cyfrowych zasobach bibliotek kościelnych Joanna Wróbel s. 99-113
Działalność fundacji "Theological Book Network" Justyna Waluś s. 117-125
Reklama książki i prasy na łamach "Gościa Niedzielnego” : 1923-1939 Eliza Lubojańska s. 127-150
Środki społecznego przekazu w świetle dokumentów diecezji katowickiej okresu międzywojennego Bogumiła Warząchowska s. 151-168
O ratowaniu piśmienniczych zabytków kultury polskiej Grzegorz Filipiuk s. 169-174
Funkcjonowanie centralnego serwisu informacji katalogowej i bibliograficznej FIDES w 2011 roku Jerzy Witczak s. 175-179
Niektóre problemy pojawiające się przy opracowywaniu książki napisanej w języku staro-cerkiewno-słowiańskim : doświadczenia własne Arletta Nersesyan Elżbieta Słoń s. 181-186
Patroni bibliotekarzy Ewelina Ziemba s. 187-192
Ekspozycja bibliotecznych zasobów związanych z kardynałem Stefanem Wyszyńskim w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie Szymon Stypczyński s. 193-196
"Problemy cyfryzacji zasobów muzeów, bibliotek i archiwów" : sprawozdanie z konferencji : Warszawa, 19 października 2011 r. Jolanta Białkowska s. 197-201
"Czytanie jest modne!" : sprawozdanie z Targów Książki : Katowice, 20-23 października 2011 r. Barbara Kołodziej Gabriela Łącka s. 203-207
"Gdzie jesteś, Czytelniku? Rola biblioteki w strategii i działalności uczelni wyższej" : sprawozdanie z konferencji : Gliwice, 29 września 2011 r. Agata Muc s. 209-212
"Bibliotekarz obywatelem świata" : warsztaty językowe w Bibliotece Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu : Sosnowiec, 30 września 2011 r. Eliza Lubojańska Ewa Olszowy s. 213-216
Sprawozdanie z pracy przewodniczącego i Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES w okresie od 24 września 2010 roku do 13 września 2011 roku Jerzy Witczak s. 217-220
Protokół z XVII Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES : Kraków, 12-14 września 2011 r. Wacław Umiński s. 221-222
Sprawozdanie z XVII Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES : Kraków, 12-14 września 2011 r. Tomasz Garwoliński s. 223-227