Tytuł Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych
ISSN 1426-3777
Wydawca Federacja Bibliotek Kościelnych Fides
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych
2011, Tom 1-2 (32-33)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Jan Bednarczyk s. 3
Ankieta BETH (Bibliothèques Européennes de Théologie) wśród bibliotek Federacji FIDES Jerzy Witczak s. 5-24
Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Bibliotek "KOHA" w Bibliotece Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie Janusz Kaczmarek s. 25-30
Nowy sposób tematowania wprowadzony przez Bibliotekę Narodową w Warszawie : hasło formalne Elżbieta Słoń s. 31-36
Problemy z ustaleniem daty wydania starych map : na kanwie własnych doświadczeń Elżbieta Słoń s. 37-41
O ratowaniu "Vita Christi" Ludolfa z Saksonii z Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie : część A Agnieszka Ciesielska Katarzyna Wawrzyniak-Łukasiewicz s. 42-53
Ludolf z Saksonii i jego "Vita Christi" w edycji z 1495 r., ze zbiorów Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie : część B Piotr Pawłowski s. 54-63
Stare druki w bibliotece Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku Mieczysław Olszewski s. 64-71
Dary w zbiorach Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w aspekcie ochrony dziedzictwa narodowego Gabriela Łącka s. 72-92
Listy pasterskie Biskupa Stanisława Adamskiego w zbiorach Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Henryk Olszar s. 93-98
Dydaktyczne aspekty opowiadań na łamach katolickiej "Niedzieli dla Dzieci" (1931-2010) Agnieszka Bajor s. 99-114
Zagrożenia wobec małżeństwa i rodziny na łamach miesięcznika "W drodze" w latach 1973-2010 Eliza Lubojańska s. 115-128
Księgozbiory prywatne duchowieństwa na Podhalu, w latach 1998-2006 : część 2 Barbara Kowalska s. 129-185
Ksiądz Kardynał Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007) : Wielki Człowiek Kościoła Piotr Latawiec s. 186-195
Targi wydawców katolickich jako forma promocji książki Jolanta Białkowska s. 196-213
Franciszkańskie Wydawnictwo Św. Antoniego prowincji Św. Jadwigi Braci Mniejszych : strona internetowa Renata Dulian s. 214-217
"Modlitewnik za kapłanów", red. Agnieszka Strzępka, Pelplin 2010 : [recenzja] Renata Dulian Agnieszka Strzępka (aut. dzieła rec.) s. 218-219
"Biblioteki Kartuzji Kaszubskiej oraz jej konwentów filialnych w Berezie Kartuskiej i Gidlach", Krzysztof Niedrzwicki, Pelplin 2001 : [recenzja] Ryszard Żmuda Krzysztof Niedrzwicki (aut. dzieła rec.) s. 220-224
Sprawozdanie z pracy Zarządu i Przewodniczącego FIDES za okres 8.09.2009-21.09.2010 Jerzy Witczak s. 225-228