Tytuł Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych
ISSN 1426-3777
Wydawca Federacja Bibliotek Kościelnych Fides
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych
2007, Tom 1-2 (24-25)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Jan Bednarczyk s. 3
Biblioteki Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES : omówienie wyników ankiety przeprowadzonej w 2007 roku Jolanta Szulc s. 5-23
Teologiczne zbiory w polskich bibliotekach cyfrowych Jerzy Witczak s. 24-34
Stowarzyszenia bibliotek teologicznych a komputeryzacja w bibliotekach kościelnych w Polsce : zarys problematyki Barbara Bonar s. 35-45
Informacja o bazach ATLA Jerzy Witczak s. 46-47
Konserwacja zabytkowego zbioru Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego à Paulo w Krakowie Wacław Umiński s. 48-56
Na ratunek książce : cykl wystaw pokonserwacyjnych w Muzeum Historyczno-Misyjnym Księży Misjonarzy w Krakowie Wacław Umiński s. 57-65
25 lat Biblioteki Parafialnej w Trzciance Edwin Klessa s. 66-73
Jubileusz 25-lecia Biblioteki Parafialnej w Trzciance Jadwiga Witkowska s. 74-79
Ekspozycje zbiorów Biblioteki Teologicznej Bogumiła Warząchowska s. 80-89
Biblioteka Kapitulna we Wrocławiu Józef Pater s. 90-97
Biblioteka Jana Pawła II na Warszawskim Bemowie Hanna Rosłoniec s. 98-102
Archiwum i biblioteka Warszawskiej Prowincji Kapucynów w Zakroczymiu Grzegorz Filipiuk s. 103-117
Księga inkunabułów pelplińskich Julian Wojtkowski s. 118-122
"Katalog inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "HOSIANUM" w Olsztynie", Jan Obłąk, Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Julian Wojtkowski, Olsztyn 2007 : [recenzja] Barbara Bieńkowska Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew (aut. dzieła rec.) Jan Obłąk (aut. dzieła rec.) Julian Wojtkowski (aut. dzieła rec.) s. 123-126
Egzemplarz obowiązkowy Renata Dulian s. 127-134
Bibliografia czasopisma "Mysterium Christi" : 1929-1939 Stanisława Postawa s. 135-167
Nauka o książce w ujęciu Adama Łysakowskiego Anna Nowak s. 168-173
Starodruki Biblioteki Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku i ich konserwacja Teresa Chomiczewska s. 174-178
Wydawnictwo Ruchu Światło-Życie : strona internetowa Renata Dulian s. 179-182
Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie : historia i współczesność Renata Dulian s. 183-190
"Biblioteki polskie za granicą : przeszłość i współczesność", red. Maria Kalczyńska, Danuta Sieradzka, Katowice 2007 : [recenzja] Renata Dulian Maria Kalczyńska (aut. dzieła rec.) Danuta Sieradzka (aut. dzieła rec.) s. 191-192
Księgozbiór i zainteresowania bibliofilskie księdza Jana Nepomucena Alojzego Ficka Jolanta Szulc s. 193-204
Przesłanie do przyjaciela : wielce szanownemu i drogiemu O. Leonowi : Stefanowi Knabitowi : OSB : na pamięć lat przyjaźni i wspólnych rozmów Tomasz Dulęba s. 205-208
Zamyślenie pamięci Pani Anny Jaworskiej : kustosza dyplomowanego służby bibliotecznej m. Krakowa oraz zasłużonego działacza Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Tomasz Dulęba s. 209-210
Nasza Pani Zofia Elżbieta Słoń s. 211-214
Mocno ufamy Jan Bednarczyk s. 215-218
Sprawozdanie z pracy Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES za okres od 26.09.2006 do 5.09.2007 Jerzy Witczak s. 219-221
Protokół z zebrania Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES : Katowice, 4.09.2007 Jolanta Szulc s. 222-223
Protokół z zebrania Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES : Katowice, 6.09.2007 Wacław Umiński s. 224
Protokół z obrad XIII Walnego Zgromadzenia Bibliotek Kościelnych FIDES : cz. I : Katowice, 4-6.09.2007 Jolanta Szulc s. 225-229
Protokół z obrad XIII Walnego Zgromadzenia Bibliotek Kościelnych FIDES : cz. II : Katowice, 4-6.09.2007 Wacław Umiński s. 230-231
Sprawozdanie z XIII Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES : Katowice, 4-6.09.2007 Gabriela Łącka s. 232-237