Tytuł Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych
ISSN 1426-3777
Wydawca Federacja Bibliotek Kościelnych Fides
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych
2013, Tom 2 (37)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Promocja w bibliotekach naukowych akademickich szkół wyższych państwowych i niepaństwowych Magdalena Nagięć s. 3-24
Formy promocji w Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Danuta Rebech Marta Wójtowicz-Kowalska s. 25-44
Wystawy w Bibliotece Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku Teresa Chomiczewska s. 45-58
Książki o wierze na Rok Wiary : analiza porównawcza Elżbieta Słoń s. 59-64
Przyszłość historii? : Internetowa E-ncyklopedia wiedzy o Kościele katolickim na Śląsku Ewa Szafraniec s. 65-72
Działalność kulturowa katolickiego duchowieństwa górnośląskiego w XIX wieku Paula Waga s. 73-96
Tradycje kulturowe Bytomia i udział Kościoła lokalnego w ich kształtowaniu Stanisław Korfanty s. 97-106
Archiwalno-biblioteczna działalność biskupa Wincentego Urbana Monika Jóźwiak s. 107-114
Biblioteki parafialne w Bydgoszczy : zarys problematyki Magdalena Apiecionek s. 115-130
Biblioteka parafialna przy parafii pw. Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach-Brynowie Weronika Pawłowicz s. 131-136
"Parafia u Jezusa i Maryi" : tygodnik parafii pod wezwaniem Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach-Brynowie Michał Lubina s. 137-142
Działania zmierzające do usprawnienia Cyfrowej Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu Monika Kopeć s. 143-150
Ratowanie zabytkowego księgozbioru Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu Monika Kopeć s. 143-150
Ratowanie zabytkowego księgozbioru Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu Dorota Rejman s. 151-158
Remont biblioteki seminaryjnej we Włocławku Krzysztof Kamiński s. 159-170
"Przezacny żywot świętego Wawrzyńca, patrona bibliotekarzy, biedaków i innych, także z okazji rocznic nadobnych wydany A.D. MMIX w mieście Ruda Śląska na Górnym Śląsku", red. Krystian Gałuszka, Ruda Śląska 2009 : [recenzja] Weronika Pawłowicz Krystian Gałuszka (aut. dzieła rec.) s. 171-174
"Książka, prasa i biblioteka w działalności Kościoła katolickiego w województwie śląskim (1922-1939)", Bogumiła Warząchowska, Katowice 2012 : [recenzja] Barbara Kołodziej Bogumiła Warząchowska s. 175-180
"Biskup August Hlond i jego diecezja : w rocznicę powstania adminsitracji apostolskiej Śląska polskiego" : Wystawa : Katowice, listopad 2012 - styczeń 2013 roku Barbara Kołodziej s. 181-183
Protokół ze spotkania przedstawicieli wydziałów teologicznych : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 22 stycznia 2013 roku Jakub Kowalski s. 184-188
Promocja periodyku popularnonaukowego o historii Górnego Śląska : "CzasyPismo" : Katowice, 20 lutego 2013 roku Gabriela Łącka s. 189-192
"Benedykt XVI - teolog" : Wystawa : Katowice, luty-marzec 2013 roku Eliza Lubojańska s. 193-200
"Rok Wiary, rok nowej ewangelizacji" : XIX Targi Wydawców Katolickich : Warszawa, 11-14 kwietnia 2013 roku Jakub Kowalski s. 201-211
"Jedność w różnorodności : współpraca bibliotek akademickich" : Konferencja : Katowice, 24 kwietnia 2013 roku Barbara Kołodziej s. 212-218
IX Kiermasz Wydawców Katolickich : Katowice, 24-25 maja 2013 roku Bogumiła Warząchowska s. 218-224