Tytuł Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych
ISSN 1426-3777
Wydawca Federacja Bibliotek Kościelnych Fides
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych
2014, Tom 2 (39)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biblioteki kościelne w misji Kościoła (do Biskupów Diecezjalnych) s. 3-16
Biblioteka Arcybiskupia i Katedralna w Kolonii = Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliotek Köln Zdzisław Gębołyś s. 17-26
Księgi liturgiczne z XV-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie : przyczynek do badań nad tradycją liturgiczną na Warmii Tomasz Garwoliński s. 27-42
Promocja realizacji projektu: "Konserwacja, digitalizacja i udostępnianie kolekcji starych druków opatrzonych superekslibrisami ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu" Dorota Rejman s. 43-50
Kolekcje muzyczne w Bibliotece Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego Bożena Smentek s. 51-62
Książki religijno-teologiczne w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach a obecność tej samej literatury w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach : analiza porównawcza Elżbieta Słoń s. 63-72
"Pielgrzym" - miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach Agata Muc s. 73-88
Szkolenia użytkowników w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Eliza Lubojańska Ewa Olszowy s. 89-102
Dwa lata użytkowania systemu PROLIB w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie Piotra Stelmaszczuk s. 103-110
Bibliografia piśmiennictwa w opolskich bibliotekach kościelnych za lata 2006-2010 Ryszard Żmuda s. 111-184
Syberia - śladami polskich zesłańców, obcych kultur i religii Edwin Klessa s. 185-191
Z wizytą w Bibliotece Brytyjskiej Justyna Waluś s. 192-198
Współpraca Biblioteki Teologicznej w Katowicach z bibliotekami teologicznymi Słowacji : wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus Agata Muc Bogumiła Warząchowska s. 199-206
"«Habent omnia tempora sua» : prace dedykowane ks. prof. dr hab. Januszowi Wyciśle", red. Zdzisław Gogola, Kraków 2003 : [recenzja] Renata Dulian Zdzisław Gogola (aut. dzieła rec.) s. 207-210
"Duszpasterstwo bibliotekarzy w służbie człowieka i książki", red. Jan Malicki, Henryk Olszar, Bogumiła Warząchowska, Katowice 2014 : [recenzja] Hanna Langer Jan Malicki (aut. dzieła rec.) Henryk Olszar (aut. dzieła rec.) Bogumiła Warząchowska (aut. dzieła rec.) s. 211-215
"Z Problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia" : omówienie serii wydawniczej Eliza Lubojańska s. 216-226
"Sto tomów czasopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”. Dzieje, dorobek i perspektywy badawcze czasopism kościelnych" : sympozjum Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych z okazji wydania 100. tomu półrocznika "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" (Lublin, 9 grudnia 2013 roku) Artur Hamryszczak s. 227-234
"Bezpieczeństwo w Bibliotece I" : konferencja na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Chorzów, 31 stycznia 2014 roku) Gabriela Łącka s. 235-240
XXXI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Trzciance (Trzcianka, 23 lutego - 2 marca 2014 roku) Jadwiga Witkowska s. 241-244
"Biblioteka w Służbie Człowieka i Książki" : konferencja zorganizowana przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Śląską w Katowicach, Federację Bibliotek Kościelnych FIDES oraz Sekcję Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w ramach XXXI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach (Katowice, 17 maja 2014) Ewa Olszowy s. 245-248
Protokół z Posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Warszawa, 13-14 lutego 2014 roku) Tomasz Garwoliński s. 249-252
Współpraca Biblioteki Parafialnej w Trzciance z Biblioteką Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie Edwin Klessa s. 253-254