Tytuł Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych
ISSN 1426-3777
Wydawca Federacja Bibliotek Kościelnych Fides
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych
2009, Tom 1-2 (28-29)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Jan Bednarczyk s. 3
Garść uwag dotyczących opisu katalogowego : cz. 2 : strefa opisu fizycznego Elżbieta Słoń s. 5-11
Historia komputeryzacji biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego Tadeusz Grabuńczyk s. 12-26
Święty Krzyż w Świętokrzyskiej Bibliotece Cyfrowej Aneta Strzępka s. 27-31
Stare druki w bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" Julian Wojtkowski s. 32-45
Ocalić autentyzm czy przedłużyć trwałość : dylematy w ustaleniu zakresu ingerencji konserwatorskiej na przykładzie inkunabułów i starych druków za zbiorów Biblioteki WSD "Hosianum" w Olsztynie Dorota Jutrzenka-Supryn s. 46-65
Ochrona zbiorów bibliotecznych na podstawie prac konserwatorskich przeprowadzonych w bibliotece Seminarium Duchownego "Hosianum" w Olsztynie Izabela Damulewicz s. 66-72
Planowana konserwacja dzieła Ludolphusa de Saxonia z 1495 roku : "Meditationes Vita Christi" ze zbiorów Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie Agnieszka Ciesielska Katarzyna Wawrzyniak-Łukasiewicz s. 73-78
Konserwacja rękopisu "Mszał z Kraśnika" (ok. 1400 r.), inkunabułów i starodruków ze zbiorów Biblioteki Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie Elżbieta Oszajca s. 79-91
Działalność Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie w roku 2009 Wacław Umiński s. 92-95
60. rocznica wznowienia powojennej działalności Biblioteki Hosianum w Olsztynie Tomasz Garwoliński s. 96-115
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Tadeusz Ceynowa Magdalena Florianowicz Monika Zielonka s. 116-129
Rok Świętego Pawła w dysertacjach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Bogumiła Warząchowska s. 130-143
Zespół Biblioteki Parafialnej z Trzcianki z wizytą na Ukrainie Edwin Klessa s. 144-148
"Gość Niedzielny" : charakterystyka dodatków do czasopisma w latach 1923-1939 Eliza Lubojańska s. 149-165
"Forum Bibliotek Medycznych : Medical Library Forum" : półrocznik, red. nacz. Ryszard Żmuda, Łódź 2008 R. 1 (nr 1,2), 2009 R. 2 (nr 1,2) : [recenzja] Piotr Latawiec Ryszard Żmuda (aut. dzieła rec.) s. 166-169
"Język religijny dawniej i dziś", red. Paweł Bortkiewicz, Stanisław Mikołajczak, Małgorzata Rybka, Poznań 2007-2009, T. 3-5 : [recenzja] Renata Dulian Paweł Bortkiewicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Mikołajczak (aut. dzieła rec.) s. 170-171
"La Procure" : strona internetowa Renata Dulian s. 172-174
Wydawnictwo Franciszkanów w Moskwie : strona internetowa Renata Dulian s. 175-177
Księgarnia i drukarnia katolicka w świetle posługi biskupa Stanisława Adamskiego w latach 1930-1939 Gabriela Łącka s. 178-201
Źródła do dziejów książki w archiwach żeńskich klasztorów kontemplacyjnych XVI-XVIII w. : zarys problematyki Jolanta Gwioździk s. 202-209
Notatnik duchowy Bł. Honorata Koźmińskiego Grzegorz Filipiuk s. 210-218
Księgozbiory prywatne duchowieństwa na Podhalu, w latach 1998-2006 Barbara Kowalska s. 219-254
Sprawozdanie z pracy Zarządu za okres 10.09.2008-7.09.2009 Jerzy Witczak s. 255-257
Protokół z obrad XV Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES : Olsztyn 7.10.2009 Bogumiła Warząchowska s. 258-263
Sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli bibliotek wydziałów teologicznych w Polsce : Wrocław 24-25.09.2009 r. Jerzy Witczak s. 264-267