Tytuł Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych
ISSN 1426-3777
Wydawca Federacja Bibliotek Kościelnych Fides
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych
2014, Tom 1 (38)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badania proweniencyjne w bibliotekach kościelnych Maria Pidłypczak-Majerowicz s. 3-14
Piękno druków z XVI wieku na przykładzie zabytkowego księgozbioru Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie w świetle wystąpień na sesji naukowej Tomasz Garwoliński s. 15-24
Prace nad "Katalogiem druków XVI wieku Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie" Julian Wojtkowski s. 25-30
"Wspólne dziedzictwo" : ekslibrisy i inne znaki własnościowe ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie Tomasz Garwoliński s. 31-44
Działalność oświatowa katolickiego duchowieństwa górnośląskiego Paula Waga s. 45-70
"Siewca Prawdy" : tygodnik diecezji sandomierskiej w latach 1931-1939 Michał Leszczyński s. 71-84
Dostęp do informacji o współczesnej kieleckiej prasie parafialnej Katarzyna Jamrozik Anna Musioł Dorota Siwecka s. 95-108
Strony WWW bibliotek jako element promocji i narzędzie komunikacji z użytkownikiem Anna Wałek s. 109-118
Katalog centralny NUKAT : dziesięć lat współkatalogowania Monika Jóźwiak s. 119-128
"Jam Dawid, pasterz, Piastowy syn" : o twórczości Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II Renata Dulian s. 129-150
Biblioterapia w bibliotekach kościelnych : niepraktykowana, ale potrzebna i atrakcyjna forma zajęć z czytelnikiem Małgorzata Chudy s. 151-164
Bibliografia piśmiennictwa o polskich bibliotekach kościelnych za lata 2001-2005 Ryszard Żmuda s. 165-220
Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie : mgr Piotr Latawiec, starszy kustosz dyplomowany Ryszard Żmuda s. 221-232
Strona internetowa Wydawnictwa TUM Archidiecezji Wrocławskiej Renata Dulian s. 233-236
Wydawnictwo Flos Carmeli Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych : strona internetowa Renata Dulian s. 237-242
Jubileusz trzydziestolecia Biblioteki Parafialnej w Trzciance Jadwiga Witkowska s. 243-245
"Rok Wiary : dokumenty i przewodniki po drodze wiary" : wystawa przygotowana przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego : Katowice, kwiecień-sierpień 2013 roku Ewa Olszowy s. 246-250
Nagroda Lux et Silesia dla ks. prof. Wincentego Myszora : "Nauka - dydaktyka - organizacja" : wystawwa przygotowana przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego i Księgarnię św. Jacka : Katowice, wrzesień-grudzień 2013 roku Agata Muc s. 251-256
"Błogosławiony Emil Szramek : Męczennik" : promocja książki : Katowice, 5 listopada 2013 roku Gabriela Łącka s. 257-260
Sprawozdanie z pracy Zarządu i Przewodniczącego Federacji FIDES za okres 19 września 2012 - 2 września 2013 roku Wacław Umiński s. 267-270
Protokół z obrad XIX Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES : Wrocław, 2-4 września 2013 roku Wacław Umiński s. 267-270
Relacja z XIX Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES : Wrocław, 2-4 września 2013 roku Małgorzata Chudy s. 271-280