Tytuł Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych
ISSN 1426-3777
Wydawca Federacja Bibliotek Kościelnych Fides
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych
2008, Tom 1-2 (26-27)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Jan Bednarczyk s. 3
[Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże...] Jerzy Witczak s. 5-6
Garść uwag dotyczących opisu katalogowego : cz. 1 : strefa adresu wydawniczego Elżbieta Słoń s. 7-11
Język słów kluczowych czy język deskryptorowy? Opracowanie rzeczowe na przykładzie "Bibliografii teologii moralnej i etyki" Dorota Szumilas s. 12-21
Ochrona i konserwacja zabytkowego zbioru biblioteki misjonarskiej w Krakowie na Stradomiu w roku 2008 Wacław Umiński s. 22-27
Nowy budynek biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie Władysław Szczęch s. 28-39
Koszty osobowe bibliotek akademickich w aspekcie awansu zawodowego pracowników Bogumiła Warząchowska s. 40-58
Dzieje Bibliotek "Hosianum" : Braniewo - Olsztyn : 1565-2008 Tomasz Garwoliński s. 59-72
XXVI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Trzciance Jadwiga Witkowska s. 73-76
Biblioteki klasztorne na przykładzie archiwum i bibliotek Klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej Beata Pawełczyk s. 77-87
"Z Piekarskich Wież" : monografia bibliograficzna miesięcznika sanktuaryjno-parafialnego Jolanta Szulc s. 88-107
"Biblioteki polskie za granicą : przeszłość i współczesność", red. Maria Kalczyńska, Danuta Sieradzka, Katowice 2007 : [recenzja] Renata Dulian Maria Kalczyńska (aut. dzieła rec.) Danuta Sieradzka (aut. dzieła rec.) s. 108-110
"Vita Academica" : biuletyn Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie Renata Dulian s. 111-118
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie : 1828-2000 Renata Dulian s. 119-120
Hurtowania "Rhema" Renata Dulian s. 121-123
"Święci w Polsce i ich kult w świetle historii", Jacek i Maria Łempiccy, Kraków 2008 : [recenzja] Renata Dulian Maria Łempicka (aut. dzieła rec.) Jacek Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 124-126
Księgarnia religijna "Gloria 24" Renata Dulian s. 127-129
Główne problemy etyczne współczesnego bibliotekarstwa i nauki o informacji na podstawie analizy polskich i zagranicznych kodeksów bibliotekarskiej etyki zawodowej Magdalena Wójcik s. 130-170
Jan Muszkowski i jego spojrzenie na naukę o książce Anna Nowak s. 171-176
Sprawozdanie z pracy Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES za okres od 6.09.2007 do 9.09.2008 Jerzy Witczak s. 177-180
Protokół z XIV Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES w roku 2008 Wacław Umiński s. 181-183
Protokół z obrad Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES w Krakowie 2-3 stycznia 2009 r. Wacław Umiński s. 184
Protokół z obrad Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES w Warszawie 28 maja 2009 r. Wacław Umiński s. 185
Sprawozdanie z Konferencji "Finanse Bibliotek naukowych, a ochrona dóbr kultury" : Katowice 15.01.2009 Gabriela Łącka s. 188-192