Tytuł Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych
ISSN 1426-3777
Wydawca Federacja Bibliotek Kościelnych Fides
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych
2013, Tom 1 (36)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biblioteka i księgozbiór cystersów z Rud Franciszek Wolnik s. 3-26
Biblioteka klasztorna Beuron Zdzisław Gębołyś s. 27-40
Zespół "Akta Seminarium Duchownego w Sandomierzu 1818-1980" w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu Monika Kopeć Dorota Rejman s. 41-88
Dokumenty życia społecznego w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach : zarys problematyki Jolanta Hibszer s. 89-102
Księgozbiór red. Jerzego Turowicza w Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Magdalena Nagięć s. 103-114
Droga do powstania Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego Wanda Matwiejczuk s. 115-119
Początki Biblioteki Cyfrowej Diecezji Legnickiej Bogusław Dróżdż s. 121-124
Konserwacja całkowita na przykładzie dwóch woluminów z Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu Monika Kopeć s. 125-136
Jak pomóc książce? Konserwacja zachowawcza i tradycyjna zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu Dorota Rejman s. 137-150
"Nasza Wspólnota” : pismo parafii pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach Barbara Stawowczyk s. 151-156
Drobny przyczynek do historii świętych obrazków Elżbieta Słoń s. 157-164
Wojciech Kilar : doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach : wystawa tematyczna Barbara Kołodziej s. 165-173
Prace nad konwersją danych z programów SOWA i MAK do nowego systemu bibliotecznego ALEPH : doświadczenia Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego Bożena Smentek s. 175-184
Strona internetowa Wydawnictwa Dehon Księży Sercanów Renata Dulian s. 185-189
Strona internetowa Wydawnictwa Serafin Renata Dulian s. 191-195
Biblioteka Parafialna w Trzciance to nie tylko książki Edwin Klessa s. 197-201
Dni Bibliotek Gnieźnieńskich Mateusz Stróżewski s. 202-205
Wspomnienie o śp. Jerzym Swianiewiczu Ewa Poleszak s. 206-208
"Katyński kurier ks. Stefan Niedzielak", Piotr Litka, Kraków 2010 : [recenzja] Renata Dulian Piotr Litka (aut. dzieła rec.) s. 209-211
"Mokslinä biblioteka kultūros permainų ir technologijos inovacijų sąlygomis" : konferencja : Wilno, 3-4 maja 2012 roku Teresa Chomiczewska s. 213-218
Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich : Kraków, 17-18 września 2012 roku Magdalena Nagięć s. 219-223
"Kościelne zbiory muzyczne w bibliotekach polskich" : konferencja bibliotekarzy muzycznych : Gniezno, 26-28 września 2012 roku Justyna Waluś s. 224-227
CINiBA : biblioteka otwarta : sprawozdanie z uroczystego otwarcia : Katowice, 12 października 2012 roku Gabriela Łącka s. 228-232
Sprawozdanie z pracy zarządu i przewodniczącego FIDES za okres 15 września 2011 – 18 września 2012 roku Jerzy Witczak s. 233-236
Sprawozdanie z obrad XVIII Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES : Opole, 18-19 września 2012 roku Wacław Umiński s. 237-238
Relacja z XVIII Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES : Opole, 18-20 września 2012 roku Konrad Kotala s. 239-242