Tytuł Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych
ISSN 1426-3777
Wydawca Federacja Bibliotek Kościelnych Fides
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych
2010, Tom 1-2 (30-31)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Jan Bednarczyk s. 5
    Zacytuj
  • Udostępnij
Pozyskiwanie środków na budowę, wyposażenie i sprzęt w Bibliotece Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie Władysław Szczęch s. 5-14
Sposoby finansowania zasobów bibliotek wydziałów teologicznych w Polsce Agata Muc s. 15-29
Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów w Bibliotece Teologicznej ze środków Kurii Metropolitalnej w Katowicach Eliza Lubojańska s. 30-49
Finansowanie budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach Dariusz Pawelec Jadwiga Witek s. 50-58
Przygotowanie i opracowanie grantu dla pozyskania sprzętu komputerowego w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego Małgorzata Waga s. 59-64
Sponsoring i fundraising w bibliotekach akademickich : z doświadczeń krajowych i zagranicznych Zdzisław Gębołyś s. 65-80
Zarządzanie finansami w instytucji non-profit : problemy i wyzwania Jolanta Szulc s. 81-99
Ochrona i konserwacja zabytkowego zbioru Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy : konserwacja zapobiegawcza i pełna zbiorów Wacław Umiński s. 100-105
Garść uwag dotyczących opisu katalogowego : cz. 3 : pole przeznaczone dla języka dokumentu Elżbieta Słoń s. 106-107
Czasopisma z zakresu nauk teologicznych w bazie Directory of Open Access Journals (DOAJ) Ewa Olszowy s. 108-139
Współpraca bibliotek kościelnych w przekazywaniu dubletów i druków zbędnych : wykorzystanie nowoczesnych form zarządzania zbiorami Andrzej Jurek s. 140-149
Promocja zbiorów Biblioteki Teologicznej w Katowicach Bogumiła Warząchowska s. 150-168
Biblioteka łowickiego konwentu dominikańskiego w początkach XVII wieku i jej księgozbiór Tomasz Stolarczyk s. 169-183
Dzieje Biblioteki Prowincjalnej Redemptorystów w Tuchowie i ogólna charakterystyka księgozbioru Antoni Karaś s. 184-209
Danuta Gradowska (1974-2010) Agata Jaśko s. 210-211
Kazanie wygłoszone na pogrzebie ś.p. Danuty Gradowskiej : Cmentarz Rakowicki : Kraków, 13 XII 2010 r. Jan Bednarczyk s. 212-214
"Co kryją w sobie stare druki?" : wystawa ciekawostek wydobytych ze starodruków Tomasz Garwoliński s. 215-223
Sprawozdanie z Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich "Prawo autorskie w bibliotekach" : Katowice, 24 luty 2010 r. Ewa Olszowy s. 224-227
Sprawozdanie z konferencji "Między teorią a praktyką : ochrona zbiorów w małych bibliotekach i archiwach" : Cieszyn, 3-5 marca 2010 r. Urszula Grabińska s. 228-233
"Księgozbiory polskiego duchowieństwa katolickiego na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku (do 1939 r.)", Weronika Pawłowicz, Katowice 2009 : [recenzja] Agnieszka Bajor Weronika Pawłowicz (aut. dzieła rec.) s. 234-240
"Święty Wawrzyniec patron bibliotekarzy", Teresa Kunikowska, Słupsk 2008 : [recenzja] Bogumiła Warząchowska Teresa Kunikowska (aut. dzieła rec.) s. 241-244
Relacja z XVI Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES : Koszalin, 20-23 IX 2010 r. Magdalena Florianowicz Monika Zielonka s. 245-248