Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 3
K voprosu o jazykovoj kondensacii mysli Albert Bartoszewicz Leontij Mironjuk s. 5-10
Towards an analysis of the concept of sadness in Polish : a cognitive view Monika Cichmińska s. 11-23
The English stress system : conditions and parameters Tomasz Ciszewski s. 24-34
Język a poznanie Zenon Grabarczyk s. 35-45
Lautbezogene und inhaltbezogene Grammatik in der Auffassung von Leo Weisgerber Zenon Grabarczyk s. 46-50
O kierowaniu samodzielną pracą studentów filologii rosyjskiej z tekstem literackim Beata Jeglińska s. 51-56
Synonimia słowotwórcza atrybutywnych nazw osobowych w języku polskim i rosyjskim Jerzy Kaliszan s. 57-61
Einige Bemerkungen zum Vorfeld im Deutschen Beata Mikołajczyk s. 62-72
Psycholinguistics and the foreign language teacher Stanisław Puppel s. 73-83
Nekotorye filosofskie intuicii F. Dostoevskogo Vera Belousova s. 84-92
Puszkin i Achmatowa Krystyna Czypicka s. 93-98
The influence of journalistic techniques on Ambrose Bierce's satirical stories Anna Krawczyk-Łaskarzewska s. 99-110
Victorian women in conflict with public institutions as portrayed in the novels of Charles Dickens Ewa Kujawska s. 111-120
Magiczny świat Wieni Jerofiejewa : (na podstawie poematu "Moskwa-Pietuszki") Ewa Nikadem-Malinowska s. 121-127
Inspiracje rosyjskich poetów kolorystów Wawrzyniec Popiel-Machnicki s. 128-134
The short-short story - brevity in a state of potential Joanna Przeszlakowska-Wasilewska s. 135-141
Franz Werfel: Religion und literarisches Werk Barbara Sapała s. 142-160
Patterns of dichotomy in D.H. Lawrence's "Studies in Classic American Literature" Mirosława Ziaja-Buchholtz s. 161-172