Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Anglicisms in medical Latin as used by Polish physicians: a rare case of influence of modern English on the dead language Eugeniusz Józef Kucharz s. 5-13
Rosyjskie internetowe wpisy kondolencyjne : cz. 2 Ewa Kaptur Andrzej Narloch s. 15-27
Метафора и фигуральное сравнение в репре- зентации абстрактных концептов : на материале русского и польского концептов «жизнь» и «życie» Наталья Валерьевна Деева s. 29-35
Концепты Москва и Периферия в русской языковой картине мира : на материале детективной литературы Joanna Orzechowska s. 37-44
Образ животного и культурные универсалии Karolina Jaworska-Bendyk, s. 45-54
Kilka uwag o przekładzie kodów kulturowych języków prawnych Joanna Nawacka Maciej Nawacki s. 55-66
Comedy’s social (ir)responsibility: Saturday Night Live’s response to Donald Sterling scandal Tomasz Jacheć s. 67-86
Knights and pages of academia in David Lodge’s Campus Trilogy Wojciech Klepuszewski s. 87-96
Mit skarbu według J.R.R. Tolkiena w świetle jego przekładu Beowulfa Barbara Kowalik s. 97-110
Wokół postmodernistycznej poetyki dramatu Tankreda Dorsta Die Schattenlinie Czesław Płusa s. 111-124
Składniki tożsamości narodowej potomków polskich przesiedleńców z Mazur w Republice Chakasji i Krasnojarskim kraju FR Sergiej Skorwid s. 125-133
Krytyka teatralna Adama Grzymały-Siedleckiego Ewa Szczepkowska s. 135-150
Наталия Горбаневская как переводчик польских текстов Irena Rudziewicz s. 151-157
Ziemie Zabrane na łamach Działu Literackiego tygodnika „Kraj” w latach 1883-1886 Maciej Grabski s. 159-170
"Symbolika „Ognistego anioła” : z badań nad powieścią Walerego Briusowa", Radosław Gajda, Kraków 2015 : [recenzja] Nel Bielniak Radosław Gajda (aut. dzieła rec.) s. 171-175
"Język polski mieszkańców wsi Wierszyna na Syberii", Swietłana Mitrenga-Ulitina, Lublin 2015 : [recenzja] Michał Głuszkowski Swietłana Mitrenga-Ulitina (aut. dzieła rec.) s. 177-182
Prof. zw. dr hab. Alla Kamalova Helena Pociechina s. 183-185
Bibliografia prac Pani Profesor Ally Kamalovej s. 187-198
Zasady przygotowania materiałów do druku Acta Neophilologica s. 199-200