Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
(Pseudo)Polonisms in Joseph Conrad’s Amy Foster and Prince Roman and Their Polish Translations Ewa Kujawska-Lis s. 5-17
Допетровские лексические заимствования из нидер- ландского языка Ярослав Довгополый s. 19-30
Слово в философско-лингвистической концепции Aлек- сандра Потебни Анатолий Липов s. 31-49
From Objectification to Personification: Darwin’s Concept of (Natural) Selection Anna Drogosz s. 51-60
Die Sprache lebt und verändert sich. Zu neuesten Tendenzen in der deutschen Wortbildung Anna Dargiewicz s. 61-76
Светлана Коломейченко, Повторы в Житии Стефана Пермского Алла Камалова s. 77-87
Język w komunikacji interkulturowej Aleksander Kiklewicz s. 89-103
Polisemy i homonimy we współczesnym żargonie rosyjskim (nominacje określające miłość, erotykę, seks i narkotyki) Joanna Nawacka Monika Piotrowska-Mazurowska s. 105-115
Межкультурный контакт в письменной коммуникации: к проблеме трансляции имен собственных и графических знаков Зоя Новоженова Татьяна Синявская-Суйковска s. 117-128
Функция конфессиональной дифференциации религио- зного дискурса старообрядцев (на материале Войновского синодика) Joanna Orzechowska s. 129-137
Лингводидактический потенциал гоголевского текста. „Слово гнило да не изыдет из уст наших...” Марина Бондаренко s. 139-153
Wędrówki dyletantów Bułata Okudżawy – problematyka i konflikty Barbara Kozak s. 155-164
Czarny człowiek Sergiusza Jesienina w tłumaczeniu Adama Pomorskiego jako drugi element polskiej serii przekładowej Grzegorz Ojcewicz s. 165-183
Koncept snu w cyklu wierszy Inny Lisnianskiej Неправильный венок Ewa Nikadem-Malinowska s. 185-192
Идея порядка и её воплощение в жанровой традиции Древней Руси Александр Шунков s. 193-201
Kobziarze-bandurzyści w kulturze i historii narodu ukraińskiego Jakub Kościółek s. 203-209
"Po ilu patykach zanika etyka?" : o politycznych i metafizycznych horyzontach epigramatyki Wacława Klejmonta Tomasz Żurawlew s. 211-222
Die Dekonstruierung einer Idee: die (Ent)Kreuzigung Jesu Christi in Christus und das Kreuz von Iwan Franko und in Im Dunkel von Georg Trakl Andrzej Pilipowicz s. 223-233
Modernität eines Mythos: die Labyrinthmetapher in Friedrich Dürrenmatts Ballade Minotaurus Aneta Jachimowicz s. 235-245