Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Piękni i bestie" ("The beauties and the beasts") : local context in conteptual integration networks Monika Cichmińska s. 5-12
Ponimanie tekstov neâvnogo smysloobrazovaniâ Elena Imaeva s. 13-19
Internetowe fora dyskusyjne : nowa przestrzeń aktywności i źródło poznania polskich seniorów z perspektywy badań glottodydaktycznych Anna Jaroszewska s. 21-34
Binnendifferenzierung und Individualisierung im Fremdsprachenunterricht : eine chance für legasthene lerner Anna Jaroszewska s. 35-45
Language as a mirror od cultural sterotypes : an ethnolinguistic perspective Marek Krawiec s. 47-58
Motivacii leksičeskih transformacij : (na materiale ishodnoj leksemy "projti") Martyna Król s. 59-68
(Mikro)Syntax in Mikrotexten : Syntaktische Analyse von Märchentiteln Magdalena Makowska s. 69-78
Sprachliche Höflichkeit und gesprochene Sprache in der philologischen Sprachausbildung : anwendungsorientierte Überlegunged Magdalena Pieklarz-Thien s. 79-95
Zur Rolle der Arbeit mit Definitionen im Fremdsprachenunterricht : theoretische Überlegungen Joanna Targońska s. 97-108
Verflechtung von Bild und Text Ewa Żebrowska s. 109-119
Conceptual foundations of progress in Darwin's theory of evolution Anna Drogosz s. 121-128
Motywy folklorystyczne w przestrzeni artystycznej opowiadania Herberta Georga Wellsa "Piękny strój" Tatiana Jankowska s. 129-140
Kategorìâ hudožn'ogo prostoru u folkl'ornìj lìro-epìcì ukraïncìv Yaroslava Konieva s. 141-146
Obrazowanie cienia w poezji Inny Lisnianskiej : próba kognitywnej analizy wybranych utworów Olga Letka-Spychała s. 147-157
Przekład związków frazeologicznych z nominacjami diabła w polskich tłumaczeniach powieści Michaiła Bułhakowa "Mistrz i Małgorzata" Iwona Anna Ndiaye s. 159-176
Konceptualizacja słowa w poezji Inny Lisnianskiej : (na podstawie cyklu wierszy "Slovo bez omeni") Ewa Nikadem-Malinowska s. 177-184
"Hymn o słowie" Romana Brandsaettera, czyli co jest przed wszystkim? Grzegorz Ojcewicz s. 185-198
The image of New York in American literary non-fiction represented by Guy Talese's "A Serendipiter's journey" Joanna Przeszlakowska-Wasilewska s. 199-207
Realność i świat książek : osobowość pisarza wobec czasu i przestrzeni emigracyjnej w utworze Aleksieja Riemizowa "Po gzymsach" Monika Sidor s. 209-219
Koncept "žizn'" v drame Vaciliâ Sigareva Jarosław Strycharski s. 221-230
Golgotha and the Galilee Lake in the contemporary Israeli poetry : on the example of the selected poems of Hezy Leskly and Amir Or Beata Tarnowska s. 231-244
O nadświadomości według Stanisławskiego Magdalena Zaorska s. 245-257
Testament naukowy Jurija Łotmana Bogusław Żyłko s. 259-273