Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Языковая экспликация концепта рельеф земли в русском языке Jolanta Chomko s. 5-13
Nazwy terenowe powiatu sokólskiego z sufiksem -icha Alina Filinowicz s. 15-24
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polonizmy leksykalne w wybranych latopisach białorusko-litewskich Katarzyna Grabowska s. 25-35
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwagi o języku propagandy politycznej w prasie polskojęzycznej wydawanej w ZSRR w okresie międzywojennym : (na przykładzie „Trybuny Radzieckiej”) Tamara Graczykowska s. 37-46
  Zacytuj
 • Udostępnij
Словообразовательные неологизмы, созданные на базе ключевых слов эпохи Надежда Самыличева s. 47-51
Грамматическая характеристика лексикографируемых единиц в «Церковном словаре» протоиерея Петра Алексеева Сергей Феликсов s. 53-60
  Zacytuj
 • Udostępnij
Regionalne cechy fonetyczne w międzywojennej kulturalnej polszczyźnie wileńskiej (wokalizm) Joanna Joachimiak-Prażanowska s. 61-73
Jak pokazać lek? : opakowania leków jako płaszczyzny wizualne Magdalena Makowska s. 75-86
Metaphors in Written Soccer Commentaries: Evidence from German Jarosław Wiliński s. 87-97
Сновидения Даниила Хармса. Культурологический аспект Czesław Andruszko s. 99-104
  Zacytuj
 • Udostępnij
Смыслообразующая роль интертекста и автореференции в стихотворении И. Бродского «Полонез: Вариация» Ольга Бараш s. 105-111
Życie na pograniczu w zwierciadle opowiadań Aleksandra Kuprina Nel Bielniak s. 113-124
„Szlisselburska Odyseja”… : działalność antypaństwowa i twórczość literacka legendarnej rewolucjonistki Wiery Figner Iwona Anna NDiaye s. 125-136
  Zacytuj
 • Udostępnij
„Jedyne, co mnie smuci – to myśli o twojej zgryzocie”. Obozowe listy matki Marii (Jelizawiety Skobcowej) do swojej matki Grzegorz Ojcewicz s. 137-151
  Zacytuj
 • Udostępnij
Между постмодернизмом и «новым реализмом»: лейтмотивы в избранных произведениях Виктора Пелевина и Захара Прилепина Ewa Pańkowska s. 153-164
  Zacytuj
 • Udostępnij
Польский верлибр в русском представлении Сергей Преображенский s. 165-173
  Zacytuj
 • Udostępnij
Andrzej Niemojewski i Michaił Arcybaszew wobec rewolucji 1905 r. Patryk Witczak s. 175-184
Легенды о полковнике Гаранине в текстах воспоминаний колымских заключённых Чеслав Горбачевский s. 185-193
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Кары" Ф. Кафки и "Преднамеренное убийство" В. Гомбровича: типы наказания и традиция Достоевского Екатерина Лескова s. 195-201
Судьбы утопии в цикле Н.В. Гоголя "Миргород" Наталия Кожуховская s. 203-210
Часава-прасторавы кантынуум у аповесці Аляксея Карпюка "Белая Дама" Anna Sakowicz s. 211-220
Tłumaczenie jako akt komunikacji międzykulturowej : na przykładzie tłumaczeń tytułów filmów anglojęzycznych na język polski i język rosyjski Konrad Stefan Rachut s. 221-228
Русский национальный характер в оценке Чеслава Милоша Wawrzyniec Popiel-Machnick s. 229-237