Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ornamentika knig Vojnovskogo monastyrâ : k voprosu o vremeni i meste izdaniâ Joanna Orzechowska s. 5-19
The language of medicine : some remarks on the communicative intention violation Marta Bogusławska-Tafelska s. 21-26
Derywaty czasownikowe określające miłość, erotykę i seks we współczesnym rosyjskim żargonie młodzieżowym Joanna Nawacka s. 27-34
Derywaty rzeczownikowe we współczesnym rosyjskim żargonie narkomanów Monika Piotrowska-Mazurowska s. 35-44
Lìteratura postmoderìzmu : štrihi do portretu Ûrìj Kovbasenko s. 45-67
"W woskowym wianku" Borysa Popławskiego : analiza statystyczna i interpretacja Grzegorz Ojcewicz s. 69-96
Obrazowanie samotności w wierszu Josifa Brodskiego "Novye stansy k Avguste" w ujęciu kognitywnym Ewa Ewa Nikadem-Malinowska s. 97-106
G. K. Chesterton's games with identities Ewa Kujawska-Lis s. 107-118
"The fall of the house of Usher" - schizophrenia Darius Langhoff s. 119-127
Psihologiâ lûbvi v "Tainstvennyh povestâh" I. S. Turgeneva Aèlita Bazilevskaâ s. 129-149
Etničnost': suŝnost' i struktura Aèlita Bazilevskaâ Ûlìa Černâvskaâ s. 151-163
Borys Popławski i Władimir Nabokow : dwa światy i dwie poetyki Beata Gojło s. 165-175