Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Глагольные и номинативные сравнения в польской и украинской фразеологии Наталия Демьяненко s. 5-10
O zapożyczeniach leksykalnych z języka rosyjskiego w polszczyźnie międzywojennej : na materiale Tygodnika Ilustrowanego Joanna Joachimiak-Prażanowska s. 11-23
Модальные характеристики семантической структуры безличных предложений в чешском языке Мария Калениченко s. 25-32
Gramatyczna kategoria liczby dla słów obcego pochodzenia w ujęciu konfrontatywnym polsko-rosyjskim Tatiana Kwiatkowska s. 33-42
Коммуникативная эффективность украиноязычного радиовещания в Украине Павло Мирошниченко s. 43-51
Wpływ języka urzędowego na system nazewniczy mieszkańców parafii prawosławnej w Białowieży na przełomie XIX i XX wieku oraz w okresie międzywojennym : na podstawie zapisów w księgach metrykalnych Teresa Pluskota s. 53-59
Метафорический перенос в современном русском политическом дискурсе : сфера-источник «театр» Robert Szymula s. 61-69
Модальность необходимости как смысловая основа текстов официально-делового стиля в русском и польском языках Светлана Ваулина Екатерина Магдалинская s. 71-80
Cykl poleski Aleksandra Kuprina Nel Bielniak s. 81-91
Ze studiów nad twórczością Michaiła Nikiticza Murawiowa : wątek Bolesława Krzywoustego i Zbigniewa Magdalena Dąbrowska s. 93-104
Способы авторской самопрезентации в русской рок-поэзии Ольга Гамали Ольга Каневская s. 105-112
Mały bies Fiodora Sołoguba na scenach polskich Jadwiga Gracla s. 113-119
Kwestionowanie genologiczne i tematowe współczesnej fantastyki sakralnej (A. Wiśniewski-Snerg, M. Sokolan i inni) Tatiana Hajder s. 121-130
Droga pielgrzyma jako przykład metaforycznego modelu czasu w poezji Inny Lisnianskiej Olga Letka-Spychała s. 131-139
Dyskurs wokół konwersji unitów na północnym Podlasiu w latach 20. i 30. XIX wieku Irena Matus s. 141-156
Lekturowe skojarzenia : różaniec z granatów Ksawerego Pruszyńskiego i Bransoletka z granatów Aleksandra Kuprina Halina Mazurek s. 157-163
Польские крохотки ди-пийцев Joanna Mianowska s. 165-174
Między Wschodem a Zachodem : filozoficzne inspiracje Michaiła Arcybaszewa w kontekście wątków tanatologicznych Patryk Witczak s. 175-184
Czytając Rosję : współczesna proza rosyjska w Polsce : wybrane zagadnienia Aleksandra Zywert s. 185-194
Prof. zw. dr hab. Albert Bartoszewicz jako promotor olsztyńskiej rusycystyki Walenty Piłat s. 195-201
Zasady przygotowania materiałów do druku Acta Neophilologica s. 201-202