Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Was ist eigentlich ein Konfix? : Lässt sich der Begriff Konfix eindeutig definieren oder bedarf es weiterer Forschungen? Anna Dargiewicz s. 5-18
Ecological aspects of the beats-and-binding phonology as exemplified in a comparison of word-medial clusters in English and Spanish Małgorzata Haładewicz-Grzelak s. 19-47
Student teaching internships in Russian language classes in an elementary school : research conclusions Marzanna Karolczuk s. 49-60
Domesticating and modernizing "Heart of Darkness" Ewa Kujawska-Lis s. 61-80
Training in modelling of written business texts Bakhitgul Balgazina Tulebike Kulgildinova s. 81-87
Foreign language reading anxiety among advanced students of English : a pilot study Małgorzata Marzec-Stawiarska s. 89-102
O (nie)możliwości zastosowania modelu słownika umysłowego w podręcznikach do nauczania języka obcego : (na przykładnie języka rosyjskiego dla Polaków) Izabela Nowak s. 103-116
Традиции обучения церковнославянскому языку в старообрядческих азбуках из войновского монастыря Joanna Orzechowska s. 117-124
On the cultural aspects of text and context in the glottodidactic process of L2 learners Krzysztof Polok s. 125-142
К проблеме исследования лексики праславянского языка Наталия Пятаева s. 143-154
English "herd" and Polish "trzoda" : how the two words developed from one proto-indo-european etymon Mikołaj Rychło s. 155-165
"Rossica" jako narzędzie walki politycznej w Polsce : o pewnym profilu stereotypu Moskwy w polskim dyskursie politycznym Michał Sarnowski s. 167-179
Patrzeć ukradkiem : czyli o podglądaniu w językowym obrazie świata Polaków i Rosjan Daria Słupianek-Tajnert s. 181-190
"Mówienie jest częścią pewnej działalności, pewnego sposobu życia" : o kompetencji lingwistycznej jako kompetencji gier językowych Jacek Szczepaniak s. 191-200
Wortbildung und Wortbildungsübungen als Forschungsgegenstand der Fremdsprachenlehr - und - lernforschung Joanna Targońska s. 201-216
Некоторые особенности языковой личности старообрядца Anna Tokarewicz s. 217-225
Językowy obraz Boga w idiolekcie Willibalda Omansena Tomasz Żurawlew s. 227-238
Z rozważań nad zagadnieniami czasoprzestrzeni w powieści Michaiła Bułhakowa "Mistrz i Małgorzata" Anna Chudzińska-Parkosadze s. 239-251
"Соцветья рубленых церквей”: mотив единства природного и культурного в художественном мире Северного текста русской литературы Елена Галимова s. 253-262
Obraz nocy w liryce Konstantego Fofanowa Walentyna Jakimiuk-Sawczyńska s. 263-271
Tożsamość afrykańska w kontekście polityki językowej Unii Afrykańskiej Iwona Anna NDiaye Bara NDiaye s. 273-289
Metafora poetycka w cyklu wierszy Inny Lisnianskiej "Nebesnye stropy" Ewa Nikadem-Malinowska s. 291-297
Pamflet na szwedzką królewnę jako źródło wiedzy o "szpetnej czarownicy", czyli o Annie Wazównie Grzegorz Ojcewicz s. 299-322
Cодержание таинства покаяния по материалам старообрядческой рукописи в свете современного права Helena Pociechina Natalia Wiśniewska s. 323-331
"Nad morzem miasto biało-błękitne"... : obraz z Tel Awiwu w poezji polsko-żydowskiej lat międzywojennych Beata Tarnowska s. 333-346
Gatunki dokumentacji projektowej Barbara Walkiewicz s. 347-359
Śmierć w (jego) życiu w sztuce : (z biografii Stanisławskiego i doświadczenia szkoły twórcy gramatyki sztuki dramatycznej) Magdalena Zaorska s. 361-372