Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Языковая экспликация концепта ЗЕМЛЯ : (на материале русских фразеологизмов) Jolanta Chomko s. 5-13
Podgburek, łazik, sektant… – leksykalne odzwierciedlenie wrogów państwa radzieckiego : (na materiale z gazety „Trybuna Radziecka” z lat 1927–1938) Tamara Graczykowska s. 15-25
Neogrammarian Ferdinand: A Natural Hermeneutics of Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes Małgorzata Haładewicz-Grzelak s. 27-40
Mega-wrażenie, giga-promocje czy mega-kiepski film, czyli o jednym ze współczesnych, niekoniecznie młodzieżowych, sposobów intensyfikacji cechy Małgorzata Izert s. 41-51
Rosyjskie internetowe wpisy kondolencyjne (cz. 1) Ewa Kaptur Andrzej Narloch s. 53-64
Kategoria słowotwórcza w strukturalizmie i w językoznawstwie kognitywnym : (na przykładzie kategorii nomina attributiva i nomina instrumenti) Katarzyna Kuligowska s. 65-75
Modernizacja form imperativu na przykładzie cerkiewnosłowiańskich drukowanych tekstów ewangelicznych Małgorzata Kurianowicz s. 77-86
Pokaż mi swoje logo – logo miast jako płaszczyzna wizualna Magdalena Makowska s. 87-97
Суффиксальные универбаты в современном русском молодежном сленге Tatiana Malinowska s. 99-105
Przymiotniki wartościujące w reklamie : (na materiale rosyjskiej prasy kobiecej) Anna Romanik s. 107-114
Oсобенности русского политического дискурса : (на примере инаугурационной речи президента Владимирa Владимирoвичa Путина, 2012 гoд) Robert Szymula s. 115-125
Mеханизм формирования литературно-художественного концепта «тоска» (на материале поэзии Анны Александровны Барковой) Людмила Бабенко s. 127-139
Rosyjska wielokulturowość w opowiadaniach Aleksandra Kuprina Nel Bielniak s. 141-151
Recepcja bajkopisarstwa Iwana Kryłowa w świetle prasy polskiej pierwszej połowy XIX wieku Magdalena Dąbrowska s. 153-163
Polscy XVIII-wieczni zesłańcy syberyjscy : strategie (prze)życia na zesłaniu Joanna Getka s. 165-178
Phenomenology of Religion and the Study of Modern Fantasy Literature Weronika Łaszkiewicz s. 179-189
Zinaida Gippius o Iwanie Buninie w prywatnej korespondencji z lat 1926–1932 Grzegorz Ojcewicz s. 191-201
Jenseits des Salome-Tanzes : anhand einer Beziehung zwischen dem 2. Teil des Gedichts Drei Blicke in einen Opal von Georg Trakl und dem Gedicht Schleiertanz von Günter Grass Andrzej Pilipowicz s. 203-213
Cорбский миф о Kрабате в контексте немецкой культурной традиции Taтьянa Шарыпина s. 215-224
Феномен Василия Макаровичa Шукшина в перспективе русской герменевтики Roman Szubin s. 225-235
Rosyjski przekład Kwiatków Jana Pawła II – problemy komunikacji interkulturowej Małgorzata Wideł-Ignaszczak s. 237-246
"Gija. Podręcznik do nauki języka litewskiego. Cz. 1-2", Greta Lemanaitė-Deprati, Kraków 2010 : [recenzja] Józef Marcinkiewicz Greta Lemanaitė-Deprati (aut. dzieła rec.) s. 247-254