Tytuł Średniowiecze Polskie i Powszechne
ISSN 2080-492X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Średniowiecze Polskie i Powszechne
1999, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wprowadzające Idzi Panic s. 7
"Universa populi multido". Problem uczestnictwa w słowiańskich wiecach plemiennych Piotr Boroń s. 9-21
Lata 891-892. Ostatnia próba podporządkowania Państwa Wielkomorawskiego przez Wschodnich Franków u schyłku panowania Świętopełka Idzi Panic s. 22-32
Středověké katalogy českých knižat a králů a jejich pramenná hodnota Marie Bláhová s. 33-63
O wykształceniu i rzekomym mnichostwie Kazimierza Odnowiciela Klaudia Dróżdż s. 64-74
Zlomek kalendáře premonstrátského kláštera u Hradišti u Olomouce z 3. čturiny 12. století Michal Dragoun s. 75-85
Rodina blahoslaveného Hroznaty : (příspěvek k česko-polským vztahům ve 12. století) Petr Kubín s. 86-106
Osadnictwo i gospodarka okolic Trzebnicy na początku XIII wieku Lech Tyszkiewicz s. 107-117
Cirkevní právo ve středověké olomoucké diecézi Pavel Krafl s. 118-133
Szafrańcowie, Koniecpolscy, Koziegłowscy, Chrząstowscy. Nieznane koligacje i ich wpływ na funkcjonowanie sceny politycznej w okresie panowania Władysława Jagiełły Jerzy Sperka s. 134-152
Ku Rzeczpospolitej wielu narodów i wyznań. Katolicy i prawosławni w późnośredniowiecznej Polsce Jerzy Strzelczyk s. 153-176
Znaleziska monet i liczmanów średniowiecznych w Starej Wieży zamku w Cieszynie Borys Paszkiewicz s. 177-189
Koligacje małżeńskie Dziersława i Jana Rytwiańskich herbu Jastrzębiec. Przyczynek do genealogii możnowładztwa małopolskiego w XII wieku Bożena Czwojdrak s. 190-203
Zasób dokumentowy Archiwum Państwowego we Wrocławiu Roman Stelmach s. 204-213
Polnisches- und allgemeine Mittelalter. Bd. 1 : Zusammenfassung Ewa Cieplik (tłum.) s. 215-216
The Middle Ages - Polish and General. Vol. 1 : summary Marcin Pawłowski (tłum.) s. 217-218