Tytuł Średniowiecze Polskie i Powszechne
ISSN 2080-492X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Średniowiecze Polskie i Powszechne
2007, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Idzi Panic Jerzy Sperka s. 7-8
Wykaz skrótów instytutcji, czasopism, publikacji, serii wydawniczych i wydawnictw źródłowych. s. 9-14
Od dirhemów do fenigów. Reorientacja bałtyckiego systemu handlowego na przełomie X i XI wieku Dariusz Adamczyk s. 15-27
Sztuka wikińska z Wolina Błażej Stanisławski s. 28-50
Harald Sinozęby - król Danii i jego polityka norweska w poematach skaldów Jakub Morawiec s. 51-73
Relacja roczników altajskich o księciu pomorskim Zemuzile Jarosław Sochacki s. 74-92
"[...] quid Bolenia suis feris ferior […]". Polska w liście Fryderyka I Barbarossy do Saladyna z 26 IV 1188 roku Marek Smoliński s. 93-100
Dyplomatyka księcia opolskiego w XIII wieku Marek L. Wójcik s. 101-116
Najstarsze przywileje książąt mazowieckich dla Szreńska Janusz Grabowski s. 117-135
Kwestia krzyżacka a wschodnia polityka Kazimierza Wielkiego po roku 1343 Dariusz Wróbel s. 136-187
Andrzej Schony z Bobolic i Jan Schoff z Toplina. Z dziejów kariery i awansu rycerzy obcych w Polsce późnośredniowiecznej Jerzy Sperka s. 188-202
Klemens Jastrzębiec z Łubnic - stryj, czy brat arcybiskupa gnieźnieńskiego Wojciecha Jastrzębca Bożena Czwojdrak s. 203-207
Jeszcze o kryzysie legitymizacyjnym i pozycji namiestniczej kasztelana oraz starosty krakowskiego Jana z Tęczyna w latach 1399-1402 Janusz Kurtyka s. 208-224
Kasztelan konarski Maciej Kleńtop (Kleintopf) i jego krąg rodzinny Sobiesław Szybkowski s. 225-235
Epizod z dziejów Orłowej : nieznany opat orłowski z początku XVI wieku - Mikołaj Morawicki herbu Topór Tomasz Michał Gronowski s. 236-244
Fundacje mieszczan księstwa cieszyńskiego na rzecz szpitali w okresie rządów regencyjnych Jana z Pernstejnu (1528-1544). Z badań nad dziejami Kościoła w księstwie cieszyńskim na przełomie średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych Idzi Panic s. 245-253