Tytuł Średniowiecze Polskie i Powszechne
ISSN 2080-492X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Średniowiecze Polskie i Powszechne
2013, Tom 5 (9)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Bożena Czwojdrak Jerzy Sperka s. 7-8
Wykaz skrótów instytucji, czasopism, publikacji, serii wydawniczych i wydawnictw źródłowych s. 9-14
Horse‐fights: The brutal entertainment of the Saga Age Icelanders Remigiusz Gogosz s. 17-32
Epithets awarded to kings by the skalds and their potential value for historical studies : the case of Magnús góði Jakub Morawiec s. 33-43
Konflikt księcia z możnymi czy zdrada podkanclerza? : jeszcze raz o liście świadków na dokumencie księcia Bolesława Wstydliwego dla biskupa krakowskiego Prandoty z 1253 roku Karolina Supernak s. 44-61
Understanding the balance of power in Eastern Iceland : Some remarks on the "Saga of the Men of Svinafell" Grégory Cattaneo s. 62-85
"Leon rex ruthenorum" на сторінках "Anonymi Leobiensis Chronicon" Ілля Паршин s. 86-93
Sprawy toruńskiego kupca Johannesa Warschowa : przyczynek do zagadnienia rozwiązywania konfliktów między poddanymi wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego a mieszkańcami sąsiednich władztw w I dekadzie XV stulecia Michalina Duda s. 94-105
Kilka uwag o prozopografii i związkach rodzinnych najbliższych krewnych arcybiskupów gnieźnieńskich Mikołaja Trąby i Wojciecha Jastrzębca Sobiesław Szybkowski s. 106-132
Nowomarchijskie przypadki Wierzbięty ze Smogulca : przyczynek do dziejów Nowej Marchii pod władzą Zygmunta Luksemburczyka i zakonu krzyżackiego Adam Szweda s. 133-153
Testament młynarza z Koła : przyczynek do badań nad późnośredniowiecznym młynarstwem na ziemiach polskich Tomasz Związek s. 154-168
Ze studiów nad ideologią polityczną Kazimierza Jagiellończyka : wątek pokoju i zgody w państwie Piotr Węcowski s. 169-184
Mieszczanin czy rycerz? : przyczynek do biografii Heinka z Głubczyc Marek L. Wójcik s. 187-200
Rola polityczna i kościelna kardynała Fryderyka Jagiellończyka : najnowsza historiografia i perspektywy badawcze Dominik Szulc s. 201-234