Tytuł Średniowiecze Polskie i Powszechne
ISSN 2080-492X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Średniowiecze Polskie i Powszechne
2002, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Idzi Panic Jerzy Sperka s. 7-8
Wykaz skrótów instytucji, czasopism, publikacji, serii wydawniczych i wydawnictw źródłowych. s. 9-14
Divisio legitima. K stabilizaci "dilčích" království franské říše ve druhé polovině 6. století Václav Drška s. 15-50
Idea państwa i władcy w najstarszych Żywotach świętych Cyryla i Metodego Idzi Panic s. 51-62
Orientalno-bałtycki system handlowy a proces kształtowania się Europy Wschodniej w IX i X wieku Dariusz Adamczyk s. 63-88
"Dicunt... Gog et Magog esse Hungros...". Z problematyki średniowieczych "origines gentium" Lesław Spychała s. 89-114
Stát a vláda státu v pojetí kronikáře Kosmy Marie Bláhová s. 115-137
Podstępem czy siłą? "Działania specjalne" i ich moralna ocena w kronikach śląskich Marek Cetwiński s. 138-166
Zanim nadejdzie tysiącletnie królestwo. Dwa nurty proroctw chiliastycznych w XIV-XV wieku Stanisław Bylina s. 167-184
Zjazd sieradzki z 1432 roku a sprawa następstwa tronu polskiego po Władysławie Jagielle Jerzy Sperka s. 185-196
Kilka uwag o konfederacji Spytka z Melsztyna z 1439 roku Bożena Czwojdrak s. 197-211
Dwa przyczynki do dziejów Kościoła na Węgrzech w XV wieku Stanisław A. Sroka s. 212-225
Mieszczanie Warty przed sądami sieradzkimi w XV wieku Alicja Szymczakowa s. 226-245
Ślub tajemny Jana Janowica Zabrzezińskiego. Garść uwag o powiązaniach rodzinnych elity możnowładczej na Litwie w XV i początkach XVI wieku Jan Tęgowski s. 246-257
Polnisches- und allgemeine Mittelalter. Bd. 2 : Zusammenfassung. s. 258-259
The Middle Ages - Polish and General. Vol. 2 : summary. s. 259-260