Tytuł Średniowiecze Polskie i Powszechne
ISSN 2080-492X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Średniowiecze Polskie i Powszechne
2014, Tom 6 (10)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Bożena Czwojdrak Jerzy Sperka s. 7-9
Wykaz skrótów instytucji, czasopism, publikacji, serii wydawniczych i wydawnictw źródłowych s. 11-16
Trzech proboszczów w jednej parafii : studium o duchowieństwie w średniowiecznym Chrzanowie Dorota Lisowicz-Żurek s. 19-40
Franciszek z Asyżu i franciszkanie w czternastowiecznym dominikańskim "Tractatus contra beghordas" Henryka Harrera Tomasz Gałuszka s. 41-61
Protekcja, pokrewieństwo, koleżeństwo i rywalizacja : mechanizmy funkcjonowania elit politycznych w czternastowiecznej Polsce Andrzej Marzec s. 62-73
Michał Awdaniec a początki kościoła parafialnego w Buczaczu Jerzy Sperka s. 74-84
Andrzej Czarnysza (†1416) i jego autograf Marcin Starzyński s. 85-92
Chebdowie herbu Stary Koń, dziedzice tropia i Tęgoborzy : z dziejów małopolskiej rodziny rycerskiej XIV-XVI stulecia Sławomir Wróblewski s. 93-112
Produkcja i konsumpcja słodyczy w wybranych państwach włoskich w XIV i XV wieku Rafał Hryszko s. 113-139
Żebrak, sługa i rzemieślnik w elitarnym bractwie Najświętszej Marii Panny w Krakowie (XIV - pierwsza połowa XVI wieku) Jerzy Rajman s. 140-157
Rola patronów Królestwa Polskiego w geografii sakralnej późnośredniowiecznego Krakowa Piotr Kołpak s. 158-190
Військовий потенціал посполітого рушення Сяноцької землі у другій половині XIV-XV ст. Jarosław Lisejko s. 191-201
O pewnych dogmatach i kontrowersjach historiografii grunwaldzkiej : miejsce postoju Władysława Jagiełły przed bitwą pod Grunwaldem a miejsce obozowania po niej w świetle "Cronica conflictus" i "Annales" Jana Długosza Marek A. Janicki s. 202-254
Bullla Eugeniusza IV dla królowej Zofii (1434) : wokół obecności schizmatyków na dworze pierwszych Jagiellonów Karolina Rybska-Bąk s. 255-269
"Durum est nostris absque armis" : kilka słów o pobycie polskich rycerzy w Gdańsku w 1457 roku Sobiesław Szybkowski s. 270-285
Działalność finansowa Pawła Olsztyńskiego ze Szczecina herbu Odrowąż : przyczynek do aktywności gospodarczej możnych małopolskich w XV wieku Karol Nabiałek s. 286-303
Rotacje na wybranych urzędach dworu królowej Elżbiety Rakuszanki (1454-1505) Tomasz Rombek s. 304-318
Kilka uwag do genezy i początków hetmaństwa w Polsce Katarzyna Niemczyk s. 319-333
«Конно i збройно» : сбрази представникiв руських воєнних еліт на памятці станкового живопису першої третини XVI ст. : «Битва пiд Оршею» : спроба iдентифiкації Wolodymyr Hucul s. 334-349
"Bolesław Krzywousty", Stanisław Rosik, Wrocław 2013 : [recenzja] Piotr Boroń Stanisław Rosik (aut. dzieła rec.) s. 353-356
"Nine Saga Studies : The Critical Interpretation of the Icelandic Sagas", Armann Jakobsson, Reykjavik 2013 : [recenzja] Jakub Morawiec Armann Jakobsson (aut. dzieła rec.) s. 357-359