Tytuł Średniowiecze Polskie i Powszechne
ISSN 2080-492X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Średniowiecze Polskie i Powszechne
2010, Tom 2 (6)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Idzi Panic Jerzy Sperka s. 7-9
Wykaz skrótów instytucji, czasopism, publikacji, serii wydawniczych i wydawnictw źródłowych. s. 11-16
До проблеми полiтогенези Волинської землі (VI - початок X ст.) Maksim Żich s. 17-34
"Баварський Географ" : спроба локалiзацiї cлов’янських князiвств у IX столiттi Leontiy Woytowycz s. 35-66
Handel fryzyjsko-frankoński, ekspansja wikingów a kwestia napływu kruszców do strefy bałtyckiej w IX wieku Dariusz Adamczyk s. 67-80
"Свiй vs чужий" : стереотип поляка в iдеології Галицько-Волинського літопису Roman Golik s. 81-91
Митрополит Петро (Ратенський) і майбутнє розділення Київської церкви Wiktoria Ljubaszczenko s. 92-117
Raciborzanie w Krakowie w XIV wieku. Kryterium imienne w badaniach nad narodowością mieszczan napływowych Jerzy Rajman s. 118-141
Zjazd w Łęczycy w 1430 roku. Z badań nad wydarzeniami politycznymi w Polsce poczas "burzy koronacyjnej" 1429-1430 Sobiesław Szybkowski s. 142-156
Z badań nad dworem królowej Zofii Holszańskiej Bożena Czwojdrak s. 157-179
Uwagi i uzupełnienia do genealogii Melsztyńskich herbu Leliwa Jacek Laberschek s. 180-198
"Wlodimirus religiosus ordinis beati Benedicti de Tiniec iam professus". Nieznany syn Włodka, księcia zatorskiego Marek L. Wójcik s. 199-214
Princ Zikmund Jagellonský hlodovským a opavským knížetem. Příspěvek k dějinám politické komunikace na přelomu středověku a raného novověku Petr Kozák s. 215-233