Tytuł Średniowiecze Polskie i Powszechne
ISSN 2080-492X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Średniowiecze Polskie i Powszechne
2012, Tom 4 (8)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Bożena Czwojdrak Jerzy Sperka s. 7-8
Dzieje kultu św. Emeryka w średniowiecznej Polsce Łukasz Nowacki s. 15-41
Początki monasteru ławryszewskiego koło Nowogródka Piotr Chomik s. 42-57
Лев Данилович : Спроба відтворення справжнього портрету "безчесного князя" Leontij Wojtowycz s. 58-94
Kiedy urodził się książę świdnicki Bolko II? Przyczynek do badań nad kwestią uzyskania wieku sprawnego przez książąt śląskich pod koniec XIII i w pierwszej połowie XIV wieku Łukasz Piątek s. 95-112
Kariera Henryka (Heinka) z Głubczyc. Przyczynek do badań nad otoczeniem księcia opawsko‑raciborskiego Mikołaja II Przemyślidy Damian Halmer s. 113-127
O Thomasie Uffordzie, rycerzu‑gościu zakonu krzyżackiego w 1331 roku Sławomir Kałuża s. 128-138
Charakter władzy Władysława Opolczyka na Rusi Halickiej w latach 1372-1378 i 1386-1387 : aspekt numizmatyczno‑historiograficzny Marta Żuk s. 139-149
"Unsere liebe Fraue". Wspólnota miasta i kościoła w Krakowie w XIV wieku Jerzy Rajman s. 150-201
Franciszek Oczko i początki reformy obserwanckiej w polskiej prowincji dominikanów Anna Zajchowska s. 202-219
Litwa i Litwini w księgach rachunkowych średniowiecznego Krakowa : (czasy Jagiełły i Witolda) Marcin Starzyński s. 220-229
Збройні сутички поміж шляхтою Сяноцької землі у ХV ст. в світлі актів судових інституцій регіону Jarosław Lysejko s. 230-237
До питання про час польсько‑литовського "гербового розбратання" Oleg Odnorożenko s. 238-250
Czy istniało stronnictwo królowej Zofii Holszańskiej Bożena Czwojdrak s. 251-264
Dokument króla Aleksandra Jagiellończyka dla sukienników wieluńskich z 1 lutego 1502 roku potwierdzający i transumujący przywilej Kazimierza Jagiellończyka z datą 25 marca 1450 roku Władysław Piotr Wlaźlak Wioletta Zawitkowska s. 265-272