Tytuł Średniowiecze Polskie i Powszechne
ISSN 2080-492X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Średniowiecze Polskie i Powszechne
2009, Tom 1 (5)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Idzi Panic Jerzy Sperka s. 7-9
Wykaz skrótów instytucji, czasopism, publikacji, serii wydawniczych i wydawnictw źródłowych. s. 11-16
Kontakty Olafa Tryggvasona z Jomsborgiem - pomiędzy legendą a historyczną rzeczywistością Jakub Morawiec s. 19-42
The Baptism of the Bones of the Princes Oleg and Yaropolk : (on the Interpretation of the Chronicle Entry of 1044) Fjodor Uspenskij s. 43-65
Między Kijowem a Gnieznem. Wybrane aspekty topografii i funkcji arabskiego srebra na ziemiach słowiańskich w X i na początku XI wieku Dariusz Adamczyk s. 66-79
Band of Brothers - The Case of the Jómsvikings Sirpa Aalto s. 80-99
Wojny Władysława Odonica z Władysławem Laskonogim w latach 1228-1231 Sławomir Pelczar s. 100-126
Nowe źródła do kwestii datacji objęcia rządów na Rusi przez Władysława Opolczyka Jan Tęgowski s. 127-137
Kilka uwag do genealogii Elżbiety Pileckiej-Granowskiej i jej rodziny Katarzyna Niemczyk s. 138-151
Nieznane fakty dotyczące napadu na klasztor Paulinów w Częstochowie w 1430 roku Jerzy Sperka s. 152-176
Formování nauky o sedmi smrtelných hříších a její reflexe v díle Tomáše ze Štítného a Petra Chelčického Jana Grollová s. 177-194
O kręgu rodzinnym podkanclerzego Królestwa Grzegorza Lubrańskiego Sobiesław Szybkowski s. 195-212, 2
Zamek w Tyńcu Tomasz Michał Gronowski s. 213-228
Władysław Jagiełło, Jan z Tęczyna i domniemiany kryzys legitymizacyjny w Polsce lat 1399-1402 Jarosław Nikodem s. 231-249
Kilka słów o kryzysie legitymizacyjnym lat 1399-1402 i o kryzysie polemiki naukowej Janusz Kurtyka s. 250-283