Tytuł Średniowiecze Polskie i Powszechne
ISSN 2080-492X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Średniowiecze Polskie i Powszechne
2004, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Idzi Panic Jerzy Sperka s. 7-8
Wykaz skrótów instytucji, czasopism, publikacji, serii wydawniczych i wydawnictw źródłowych. s. 9-15
Kilka uwag dotyczących okoliczności i przebiegu bitwy w Øresundzie w 1000 roku Jakub Morawiec s. 17-31
Dyplomacja księcia Mieszka III Starego w dobie zamachu stanu z lat 1177-1180/1181 Marek Smoliński s. 32-67
Przeobrażnia w osadnictwie w północno-zachodniej części ziemi krakowskiej do połowy XIII wieku. Teren dawnego powiatu lelowskiego Jacek Laberschek s. 68-89
Kilka uzupełnień do biografii księcia meklemburskiego Przybysława II, zięcia księcia wschodniopomorskiego Mściwoja Błażej Śliwiński s. 90-102
Sedebat in castello rusticus. Śląskie źródła pisane o uzbrojeniu i fortyfikacjach plebejskich Marek Cetwiński s. 103-109
Urzędnicy Władysława Opolczyka w księstwie wieluńskim (1370-1391) : spisy Jerzy Sperka s. 110-121
Możnowładcy polscy wobec unii horodelskiej Anna Sochacka s. 122-139
Fundacja Dziersława i Jana Rytwiańskich herbu Jastrzębiec w dawnej kolegiacie sandomierskiej Bożena Czwojdrak s. 140-145
Średniowieczne pieczęcie miast małopolskich z archiwum w Bardiowie Stanisław A. Sroka s. 146-156
Zamek Olsztyn w państwie polskim za Jagiellonów (od 1391 do I połowy XVI wieku) Karol Nabiałek s. 157-208
Čeští husité a antihusité z Moravy v Polsku ve 14.-15. století Jiří Jurok s. 209-229
Uposażenie ziemskie rodziny Czelo z Czechowic za panowania Piasów : (z badań nad drogami awansu i uposażeniem majątkowym szlachty cieszyńskiej w czasach piastowskich 1290-1653) Idzi Panic s. 230-262
Moskva v diplomacii českého a uherského krále Vladislava Jagiellonského v letech 1501-1516 Dana Picková s. 263-286
Polnisches Mittelalter und Weltmittelalter. Bd. 3 : Zusammenfassung. s. 287-288
Polish and general Middle Ages. Vol. 3 : summary. s. 289-290