Tytuł Przedsiębiorczość - Edukacja
ISSN 2083-3296
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 39
Przedsiębiorczość - Edukacja
2005, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Introduction Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 7-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Światowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości Zbigniew Zioło s. 9-15
  Zacytuj
 • Udostępnij
Globalizacja i jej wpływ na rozwój współczesnej cywilizacji Piotr Maśloch s. 17-26
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie przedsiębiorcze w dobie globalizacji – perspektywa kulturowa Jacek Strojny s. 27-32
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój korporacji transnarodowych w gospodarce światowej Stanisław Sala s. 33-44
  Zacytuj
 • Udostępnij
Funkcjonowanie systemu oświaty w okresie cywilizacji informacyjnej Wojciech Błażejewski s. 45-60
  Zacytuj
 • Udostępnij
Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w kontekście funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Norbert Tomkiewicz s. 63-76
  Zacytuj
 • Udostępnij
SOLVIT – skuteczna pomoc dla przedsiębiorcy w Unii Europejskiej Katarzyna Pocheć s. 77-82
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stosunki majątkowe między małżonkami a prowadzenie działalności gospodarczej przez małżonków – zagadnienia wybrane Piotr Kasprzyk s. 83-94
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prokura : istotna instytucja dla przedsiębiorcy rejestrowego Wojciech Pocheć s. 95-100
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola przedsiębiorczości w aktywizacji ośrodków ponadlokalnych na przykładzie Jarosławia Roman Fedan s. 103-108
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szczególna rola polskiej przedsiębiorczości w okresie przeobrażeń cywilizacyjnych współczesnego świata Jan Szczepankiewicz s. 109-114
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kryteria i miary przedsiębiorczości w małej firmie Jerzy Janczewski s. 115-120
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozważania nad zagadnieniem przedsiębiorczości w kontekście otwartości człowieka na świat Longina Strumska-Cylwik s. 123-136
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości Tomasz Rachwał s. 137-144
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów Jadwiga Gabała s. 145-152
  Zacytuj
 • Udostępnij
Doskonalenie relacji międzyludzkich wyzwaniem społeczeństwa XXI wieku Beata Ciupińska s. 153-158
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształcenie nauczycieli do nauczania przedsiębiorczości na specjalności „geografia z przedsiębiorczością i gospodarką przestrzenną” w Akademii Pedagogicznej w Krakowie Zbigniew Zioło s. 161-166
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola praktyk z przedsiębiorczości w kształceniu studentów geografii na specjalności „przedsiębiorczość z gospodarką przestrzenną” Monika Borowiec s. 167-174
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nauczanie podstaw przedsiębiorczości w liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych Barbara Makieła Zbigniew Makieła s. 177-188
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu podstawy przedsiębiorczości Marta Juchnowicz s. 189-194
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i rodziców na przykładzie wybranych krakowskich szkół Edyta Osuch Wiktor Osuch s. 195-202
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ranga przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w edukacji szkolnej Zygmunt Kawecki s. 203-206
  Zacytuj
 • Udostępnij
O niektórych kryteriach doboru treści nauczania do podstawy programowej i programu nauczania z podstaw przedsiębiorczości Mariola Tracz s. 207-212
  Zacytuj
 • Udostępnij
Miejsce i rola edukacji europejskiej w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości w kontekście współczesnych wyzwań cywilizacyjnych Danuta Piróg s. 213-220
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola kształcenia umiejętności obsługi klienta na lekcjach podstaw przedsiębiorczości Maria M. Rachwał Tomasz Rachwał s. 221-226
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problematyka rynku pracy w edukacji przedsiębiorczości Barbara Baran s. 227-238
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rodzaje i struktura bezrobocia w Polsce Urszula Batorska s. 239-250
  Zacytuj
 • Udostępnij
Metodyka nauczania podstaw przedsiębiorczości i podstaw ekonomii Ewa łazowska s. 251-254
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość jako przedmiot matury 2008 Marek Bartoń s. 255-258
  Zacytuj
 • Udostępnij
Technologia informacyjna a przedsiębiorczość w szkole ponadgimnazjalnej Piotr Uczkiewicz s. 259-264
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czy jest miejsce dla doradcy zawodowego i SZOKu w ponadgimnazjalnych szkołach ogólnokształcących? Jerzy Desperak s. 267-270
  Zacytuj
 • Udostępnij
Propozycja zajęć warsztatowych dla nauczycieli przy opracowaniu wizji szkoły z wykorzystaniem opinii uczniów Lucyna Wolanowska-Kubiak s. 271-276
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy Danuta Jamroz Elżbieta Mitura s. 277-286
  Zacytuj
 • Udostępnij
Opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem zdolnym na lekcjach z podstaw przedsiębiorczości i zajęciach dodatkowych dotyczących poradnictwa zawodowego Maria Różańska s. 287-292
  Zacytuj
 • Udostępnij
Refleksje na temat udziału i koordynacji akcji „Dzień Przedsiębiorczości” Elżbieta Ziemianin-Profic s. 293-296
  Zacytuj
 • Udostępnij
Scenariusz lekcji „Ochrona konsumenta” Maria Szczepańska s. 297-298
  Zacytuj
 • Udostępnij
Możliwość wykorzystania komputera na zajęciach podstaw przedsiębiorczości na przykładzie lekcji nt. podatków pośrednich : scenariusz lekcji Małgorzata Kulikowska s. 299-303
  Zacytuj
 • Udostępnij