Tytuł Przedsiębiorczość - Edukacja
ISSN 2083-3296
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 45
Przedsiębiorczość - Edukacja
2010, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Introduction Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 7-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problemy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach integracji europejskiej Zbigniew Zioło s. 10-24
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola zasobów intelektualnych w procesach integracji europejskiej Monika Borowiec s. 25-34
  Zacytuj
 • Udostępnij
Badania i rozwój jako element przedsiębiorczości w krajach europejskich Wiesława Gierańczyk s. 35-48
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zmiany potencjału korporacji informatycznych w Unii Europejskiej w latach 2004–2008 Wioletta Kilar s. 49-66
  Zacytuj
 • Udostępnij
Działalność japońskich koncernów motoryzacyjnych na terenie Unii Europejskiej jako wyraz atrakcyjności układów regionalnych Piotr Lizak s. 66-77
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ inwestycji zagranicznych na kształtowanie luki technologicznej w polskich przedsiębiorstwach w branży konstrukcji spawanych w procesie integracji europejskiej Danuta Janczewska s. 78-91
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie globalnego kryzysu finansowego Radosław Repetowski s. 92-100
  Zacytuj
 • Udostępnij
Upadłość jako naturalny regulator konkurencji i przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej na przykładzie gospodarki polskiej Andrzej Tokarski s. 101-112
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola i zasadność społecznej odpowiedzialności biznesu w warunkach integracji europejskiej Tomasz Tadeusz Brzozowski s. 113-125
  Zacytuj
 • Udostępnij
Aktywność ekonomiczna przedsiębiorstw małej i średniej skali w Polsce Paulina Filip s. 128-140
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przesłanki i warunki wykorzystania rachunkowości i analizy finansowej w biznesplanie małego przedsiębiorcy Kinga Bauer s. 141-156
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość w organizacjach sieciowych w sektorze napraw samochodów Jerzy Janczewski Mirosław Włodarczyk s. 157-169
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej na przykładzie firmy Leadership Management Polska Mateusz Bisikiewicz s. 170-174
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza potencjału przedsiębiorczego województwa podkarpackiego Jacek Strojny s. 176-197
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czynniki warunkujące tworzenie sieci współpracy w regionie Podkarpacia Jan Cebulak s. 198-214
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zmiany w rozmieszczeniu pozarolniczych podmiotów gospodarczych w województwie małopolskim w latach 1999–2008 Ewa Baran s. 215-224
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój przedsiębiorczości w małych miastach województwa świętokrzyskiego w latach 2000–2008 Iwona Kopacz s. 225-235
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność działania specjalnych stref ekonomicznych, parków naukowo-technologicznych i parków przemysłowych w świetle zapotrzebowania przedsiębiorstw na kadry na przykładzie województwa śląskiego i podkarpackiego Paweł Czapliński Piotr Klimczak s. 236-251
  Zacytuj
 • Udostępnij
Gospodarka regionów granicznych w procesie integracji europejskiej Sławomir Dorocki s. 252-270
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość ekologiczna a rozwój lokalny Marian Huczek s. 271-279
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój przedsiębiorczości urzędów samorządowych w procesie kształtowania praktyk antykorupcyjnych Barbara Pytko s. 280-293
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przestrzenne zróżnicowanie wielkopowierzchniowych sieci handlowych w województwie dolnośląskim i jego uwarunkowania Paweł Brezdeń Waldemar Spallek s. 294-307
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problem pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej Janina Pach Mieczysława Solińska s. 310-323
  Zacytuj
 • Udostępnij
Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Maciej Tokarski s. 324-326
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość w regionie a środki pomocowe Unii Europejskiej Dorota Murzyn s. 337-347
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw sektora MŚP w powiecie tarnobrzeskim i stalowowolskim Agnieszka Buś-Bidas s. 348-363
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rachunkowe problemy audytu środków unijnych w Polsce Grażyna Voss s. 364-378
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Regionalnych Programów Operacyjnych w realizacji procesów rewitalizacji Nina Grad s. 379-391
  Zacytuj
 • Udostępnij
Finansowe instrumenty wsparcia rozwoju przedsiębiorczości rewitalizowanych obszarów Krakowa z wykorzystaniem funduszy UE Katarzyna Świerczewska-Pietras s. 392-403
  Zacytuj
 • Udostępnij
Finansowanie kształcenia studentów kierunku turystyka i rekreacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na przykładzie Instytutu Geografii UP w Krakowie Witold Warcholik s. 406-410
  Zacytuj
 • Udostępnij
Badanie jakości globalizacji 2009 – ekonomiczne i zarządcze problemy a agroturystyka Janusz Feczko s. 411-421
  Zacytuj
 • Udostępnij
Gospodarka agroturystyczna – aspekty ekonomiczne i zarządcze Janusz Feczko s. 422-430
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategia rozwoju a ocena jakości usług na przykładzie Zespołu Pałacowego w Kurozwękach w świetle badań sondażowych Bożena Wójtowicz s. 431-449
  Zacytuj
 • Udostępnij
Turystyka jako czynnik aktywizacji gospodarki Chorwacji Renata Rettinger s. 450-461
  Zacytuj
 • Udostępnij
Europejskie połączenia lotnicze głównych regionów turystycznych Azji Południowo-Wschodniej Renata Rettinger Piotr Staszak s. 462-470
  Zacytuj
 • Udostępnij
Założenia i wstępne wyniki europejskiego projektu badawczego FIFOBI w zakresie kształtowania kompetencji uczniów gimnazjum do prowadzenia działalności gospodarczej Sławomir Kurek Tomasz Rachwał s. 472-485
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nauczanie przedsiębiorczości w kontekście integracji europejskiej Halina Wąsik s. 486-492
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość i edukacja jako strategie profesjonalistów na czas kryzysu Krzysztof Dąbrowski s. 493-498
  Zacytuj
 • Udostępnij
Koncepcja klastra edukacyjnego dla kształtowania i rozwoju przedsiębiorczości akademickiej Agata Pradela s. 499-505
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zmiany procesu edukacji kierowców w warunkach integracji europejskiej Zbigniew Ożdżyński s. 506-517
  Zacytuj
 • Udostępnij
„Droga do euro – najważniejsze pytania i odpowiedzi” : scenariusz zajęć edukacyjnych Iwona Szypuła s. 518-523
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie swobód wspólnego rynku Unii Europejskiej przez młodych Polaków Krystian Sowislok s. 524-531
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane problemy mniejszości narodowych a idea społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej Wiktor Osuch Agnieszka Świętek s. 532-542
  Zacytuj
 • Udostępnij