Tytuł Przedsiębiorczość - Edukacja
ISSN 2083-3296
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 45
Przedsiębiorczość - Edukacja
2007, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Introduction Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 7-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej - zarys modelu Zbigniew Zioło s. 10-17
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość w Polsce w układzie regionalnym Zbigniew Makieła s. 18-23
  Zacytuj
 • Udostępnij
Regionalne efekty mnożnikowe rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w aktywizacji gospodarczej województwa śląskiego Krzysztof Wiedermann s. 24-35
  Zacytuj
 • Udostępnij
Potencjał małych i średnich przedsiębiorstw regionu południowego Krzysztof Wach s. 35-45
  Zacytuj
 • Udostępnij
Klimat dla rozwoju przedsiębiorczości turystycznej w Małopolsce w świetle badań empirycznych Diana Dryglas Krzysztof Wach s. 46-51
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój przewozów pasażerskich w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II w Krakowie na tle innych portów regionalnych w Polsce Mirosław Wójtowicz s. 52-60
  Zacytuj
 • Udostępnij
Działalność gminy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej Magdalena Kochmańska s. 61-70
  Zacytuj
 • Udostępnij
Duch przedsiębiorczości w proinwestycyjnych działaniach władz lokalnych Wojciech Jarczewski s. 72-80
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stacja Narciarska „Wierchomla” – lokalny ośrodek aktywizacji gospodarczej Sławomir Dorocki s. 81-87
  Zacytuj
 • Udostępnij
Programy rozwoju przedsiębiorczości miasta Koszalin Katarzyna Dajczak Anna Rychły-Lipińska s. 88-93
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość w otoczeniu Tarnowa Janusz Ustupski s. 94-100
  Zacytuj
 • Udostępnij
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny - projekt pobudzenia przedsiębiorczości lokalnej Janusz Machowski s. 101-107
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przestrzenne aspekty funkcjonowania zagranicznych podmiotów przemysłowych we Wrocławiu i w okolicach Beata Namyślak s. 108-118
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozpowszechnienie nierolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich Joanna Buks Agnieszka Otłowska s. 120-127
  Zacytuj
 • Udostępnij
Główne bariery rozwoju i funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich województwa łódzkiego Mariusz Chądrzyński s. 128-132
  Zacytuj
 • Udostępnij
Gospodarstwa farmerskie jako forma aktywizacji gospodarczej obwodu lwowskiego Renata Rettinger s. 133-139
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola szkolnictwa wyższego w podnoszeniu jakości kapitału ludzkiego Monika Borowiec s. 142-150
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czy uczenie się przez całe życie jest postawą przedsiębiorczą Nadine Bednarz s. 151-155
  Zacytuj
 • Udostępnij
Funkcjonowanie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu Maciej Tokarski Andrzej Tokarski s. 156-161
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zachowania młodzieży na współczesnym rynku pracy w Polsce Krystian Sowislok s. 162-171
  Zacytuj
 • Udostępnij
Start młodzieży na rynku pracy Kazimierz Nowak s. 172-178
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wizerunek osobowościowy współczesnego menedżera w przedsiębiorstwie Paweł Żukowski s. 180-186
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prasowy wizerunek przedsiębiorców Paweł Czapliński s. 187-192
  Zacytuj
 • Udostępnij
Współczesny przedsiębiorca Krystian Sowislok s. 193-195
  Zacytuj
 • Udostępnij
„Przedsiębiorczość” - pojęcie polisemiczne czy niewłaściwie rozumiane? Próba systematyzacji Tomasz Tadeusz Brzozowski s. 196-203
  Zacytuj
 • Udostępnij
Osobowość, motywacja, przedsiębiorstwo rodzinne : wybrane aspekty przedsiębiorczości Anita Paszko-Janowska s. 204-210
  Zacytuj
 • Udostępnij
Model i symulacja dynamiki systemu zarządzania organizacją gospodarczą : ujęcie modelowe Paweł Żukowski s. 212-219
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ innowacyjności na efektywność współczesnych przedsiębiorstw Krzysztof Rejman s. 220-224
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość jako determinanta konkurencyjności organizacji zorientowanej projektowo Magdalena Berezowska Jacek Strojny s. 225-232
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej - narzędziem aktywizacji gospodarczej Wanda Klepacka Ilona Pietucha s. 233-237
  Zacytuj
 • Udostępnij
Elektroniczne wspieranie przedsiębiorczości. Wyniki badań empirycznych Agnieszka Pichur s. 238-248
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość w sieci Katarzyna Świerczewska-Pietras s. 249-259
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w małych warsztatach samochodowych Jerzy Janczewski s. 260-269
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość a bezpieczeństwo ruchu drogowego Zbigniew Ożdżyński s. 270-277
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grażyna Voss s. 278-284
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grażyna Voss s. 278-284
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedmiot podstawy przedsiębiorczości - założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli Tomasz Rachwał Mariola Tracz s. 286-296
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zagadnienia globalizacji i korporacji ponadnarodowych w edukacji przedsiębiorczości Wioletta Kilar s. 297-304
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane projekty edukacyjne w aktywizacji uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości Edyta Osuch Wiktor Osuch s. 305-307
  Zacytuj
 • Udostępnij
Techniki multimedialne w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości Bożena Krasnodębska Małgorzata Kulikowska s. 308-316
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu - uczeniu się podstaw przedsiębiorczości Mirosław Soczówka s. 317-324
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczy uczeń w UE - propozycje tematów lekcji Aneta Depczyńska Jerzy Desperak s. 325-331
  Zacytuj
 • Udostępnij
Proekologiczna edukacja w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych Janina Rosiak Piotr Szczypa s. 332-336
  Zacytuj
 • Udostępnij