Tytuł Przedsiębiorczość - Edukacja
ISSN 2083-3296
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 40
Przedsiębiorczość - Edukacja
2008, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Introduction Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 7-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Zbigniew Zioło s. 12-23
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola szkolnictwa wyższego w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy Monika Borowiec s. 24-36
  Zacytuj
 • Udostępnij
Potencjał rozwojowy szkół wyższych Małopolski Anna Harańczyk s. 37-59
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zatrudnienie w działalnoci badawczej i rozwojowej jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Wioletta Kilar s. 60-69
  Zacytuj
 • Udostępnij
Centra transferu technologii jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Urszula Grzyb s. 70-74
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Aleksander Surdej Krzysztof Wach s. 75-81
  Zacytuj
 • Udostępnij
Implementacja algorytmów ewolucyjnych w gospodarce opartej na wiedzy Marek Sieja Krzysztof Wach s. 82-88
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po 2000 r. Janina Pach s. 92-109
  Zacytuj
 • Udostępnij
Innowacyjność polskich przedsiębiorstw na tle Unii Europejskiej Paweł Mielcarek s. 110-118
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w budowie gospodarki opartej na wiedzy Robert Lisowski s. 119-124
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wsparcie przedsiębiorczości w ramach ZPORR na przykładzie projektu "Na swoim", zrealizowanego przez Myślenicką Agencję Rozwoju Gospodarczego Jakub Sosin s. 125-129
  Zacytuj
 • Udostępnij
Potencjał innowacyjny i eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw województwa podkarpackiego Małgorzata Wilczyńska s. 130-136
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa jako przejaw przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy na przykładzie branży cukierniczej w Polsce Danuta Janczewska s. 137-145
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wiedza w rozwoju przedsiębiorczości w małym warsztacie samochodowym Jerzy Janczewski Mirosław Włodarczyk s. 146-154
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość w gospodarce opartej na wiedzy w obszarze metropolitalnym Poznania Anna Świdurska s. 158-172
  Zacytuj
 • Udostępnij
Postawy przedsiębiorcze władz samorządu lokalnego na przykładzie Gdańska i Gdyni Barbara Pytko s. 173-182
  Zacytuj
 • Udostępnij
Gospodarka oparta na wiedzy w założeniach Strategii Lizbońskiej - na przykładzie Francji Sławomir Dorocki s. 183-191
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wsparcie konsultacyjne dla przedsiębiorstw Ukrainy w dziedzinie zagranicznej działalności gospodarczej Igor Żurba s. 192-201
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problem aktywizacji społecznej i zawodowej romskiej mniejszości narodowej w Austrii na przykładzie miasta Oberwart Wiktor Osuch s. 202-208
  Zacytuj
 • Udostępnij
Gospodarka-wspólnota-solidarność Aleksander Surdej s. 212-221
  Zacytuj
 • Udostępnij
„Underclass” i ”konsumenci wybrakowani” : zmiana stratyfikacji układu społecznego w gospodarce ponowoczesnej Tomasz Tadeusz Brzozowski s. 222-237
  Zacytuj
 • Udostępnij
Etyka zarządzania w okresie przeobrażeń cywilizacyjnych współczesnego świata Ewa Oleksiejczuk Anna Oleksiejczuk s. 238-248
  Zacytuj
 • Udostępnij
Korzyści z wprowadzenia zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie Kornelia Bem-Kozieł s. 249-259
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kadra, której można zaufać : cechy dobrego przedsiębiorcy ukształtowanego w systemie edukacji Katarzyna Maślanka s. 260-265
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kodeks etyczny jako narzędzie zarządzania relacjami z pracownikami Aleksandra Stanek s. 266-273
  Zacytuj
 • Udostępnij
A jednak win-win: pragmatyka etyki przedsiębiorczości, czyli nowe spojrzenie na negocjacje Paweł J. Dąbrowski s. 274-280
  Zacytuj
 • Udostępnij
Tworzenie i wykorzystanie potencjału nieuczciwych zachowań jako opcja strategiczna przedsiębiorstwa Bogdan Rogoda s. 281-287
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych Maciej Tokarski s. 289-295
  Zacytuj
 • Udostępnij
Etyka biegłego rewidenta Grażyna Voss s. 296-305
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problematyka etyki biznesu w edukacji przedsiębiorczości Kazimierz Nowak s. 306-309
  Zacytuj
 • Udostępnij
Etyka i edukacja a bezpieczeństwo ruchu drogowego Zbigniew Ożdżyński s. 310-318
  Zacytuj
 • Udostępnij
Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum Wioletta Kilar Joanna Kudełko Tomasz Rachwał Mariola Tracz Krzysztof Wach s. 322-334
  Zacytuj
 • Udostępnij
Metody nauczania i środki dydaktyczne stosowane przez nauczycieli podstaw przedsiębiorczości wyniki badań Tomasz Rachwał Mariola Tracz s. 335-340
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wiedza i umiejętności w nauczaniu przedsiębiorczości Krystian Sowislok s. 341-347
  Zacytuj
 • Udostępnij
Młode pokolenie Polaków wobec rynku pracy w okresie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Izabela Szczepaniak-Wiecha s. 348-356
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza działań przedsiębiorczych i postrzeganie prowadzenia działalności gospodarczej przez młode pokolenie - wybrane aspekty Małgorzata Kosa Agnieszka Pichur s. 357-364
  Zacytuj
 • Udostępnij
„Dzień przedsiębiorczości” - szansą na lepsze przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wejścia na rynek pracy Joanna Mrożek s. 365-369
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych i promocja jakości pracy szkoły na przykładzie programu Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” Magdalena Szubert s. 370-375
  Zacytuj
 • Udostępnij