Tytuł Przedsiębiorczość - Edukacja
ISSN 2083-3296
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Przedsiębiorczość - Edukacja
2012, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Introduction Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 7-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Miejsce przedsiębiorczości w edukacji Zbigniew Zioło s. 10-23
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie kompetencji biznesowych uczniów gimnazjum w świetle opinii nauczycieli na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu FIFOBI Sławomir Kurek Tomasz Rachwał Mariusz Szubert s. 24-36
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów krakowskich liceów – szanse i oczekiwania Wiktor Osuch s. 37-47
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość własna młodzieży na przykładzie maturzystów krakowskich szkół średnich Agnieszka Węglowska s. 48-56
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość w szkole ponadgimnazjalnej na przykładzie II Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu Krystian Sowislok s. 57-63
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wiedza dziś – sukces jutro : przedsiębiorczość w strategii rozwoju edukacji w Polsce Iwona Szypuła s. 64-70
  Zacytuj
 • Udostępnij
„Jestem przedsiębiorczy – kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych technik i narzędzi” : prezentacja projektu Izabella Świtto s. 71-77
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość a edukacja akademicka – analiza badań studentów Wydziału Zarządzania studiów stacjonarnych I stopnia Politechniki Rzeszowskiej Katarzyna Horska Jacek Strojny s. 78-95
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie postaw przedsiębiorczych przy wyborze kierunku studiów i planowaniu kariery zawodowej studentów ochrony środowiska oraz turystyki i rekreacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Alina Haczek Agnieszka Kłos s. 96-114
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość jako postawa wobec innych i świata w kontekście procesu budowania płaszczyzny dla dialogu interpersonalnego : perspektywa pedagogiczno-kulturowa Tomasz Tadeusz Brzozowski s. 115-126
  Zacytuj
 • Udostępnij
Budowanie postaw przedsiębiorczych w pracy pedagogicznej przez oddziaływanie psychologiczne Elżbieta Choinkowska s. 127-136
  Zacytuj
 • Udostępnij
Oczekiwania a realia wejścia ludzi młodych na rynek pracy jako wyzwanie dla edukacji z przedsiębiorczości Agnieszka Świętek s. 137-154
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie etyki biznesu w kształtowaniu współczesnych norm i wartości Anna Dziadkiewicz s. 155-168
  Zacytuj
 • Udostępnij
Charakterystyka podstawowych rodzajów upadłości firm w edukacji przedsiębiorczości Andrzej Tokarski s. 169-182
  Zacytuj
 • Udostępnij
Doskonalenie zawodowe kierowców a przedsiębiorczość Jerzy Janczewski s. 183-197
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość w edukacji dzieci i młodzieży dla świadomego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym Zbigniew Ożdżyński s. 198-216
  Zacytuj
 • Udostępnij
Integrowanie przedsiębiorczości i procesu kształcenia mechaników samochodowych Jerzy Janczewski Mirosław Włodarczyk s. 217-228
  Zacytuj
 • Udostępnij
Regionalne zróżnicowanie kształcenia we Francji w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości departamentów zamorskich Paweł Brzegowy Sławomir Dorocki s. 229-258
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształcenie na rzecz przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Celina Grażyna Gabińska s. 259-277
  Zacytuj
 • Udostępnij
Region uczący się – uwarunkowania i determinanty rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego Magdalena Godowska s. 278-286
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość akademicka źródłem innowacji dla regionu kujawsko-pomorskiego Maciej Tokarski s. 287-299
  Zacytuj
 • Udostępnij
Działalność promocyjna gmin w kontekście wspierania przedsiębiorczości : na przykładzie miasta Tarnobrzeg Agnieszka Buś-Bidas s. 300-313
  Zacytuj
 • Udostępnij
Etyczność w przestrzennych działaniach innowacyjnych administracji publicznej Barbara Pytko s. 314-330
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podstawy budowy modelu dynamiki systemu zarządzania oraz jego symulacja w organizacji gospodarczej : na podstawie metodologii dynamiki systemów J.W. Forrestera Paweł Żukowski s. 331-347
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa uczącego się na przykładzie sektora MŚP Danuta Janczewska s. 348-359
  Zacytuj
 • Udostępnij
Globalizacja a nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem Anna Irena Szymańska s. 360-372
  Zacytuj
 • Udostępnij
Restrukturyzacja przedsiębiorstw Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej w dobie transformacji Iwona Boguszyńska s. 373-385
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dark tourism jako element innowacyjności biur podróży Marcin Popiel s. 386-395
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podróże motywacyjne a rozwój przedsiębiorczości w firmie na przykładzie niemieckiej i hiszpańskiej grupy pracowników Kamila Ziółkowska-Weiss s. 396-403
  Zacytuj
 • Udostępnij