Tytuł Przedsiębiorczość - Edukacja
ISSN 2083-3296
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Przedsiębiorczość - Edukacja
2006, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Introduction Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 7-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki Zbigniew Zioło s. 10-17
  Zacytuj
 • Udostępnij
Innowacyjna strategia zarządzania zapasami materiałów jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności jednostki gospodarczej Paweł Żukowski s. 18-26
  Zacytuj
 • Udostępnij
Innowacja jako narzędzie przedsiębiorczości małej firmy na przykładzie usług motoryzacyjnych Jerzy Janczewski s. 27-40
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego jako narzędzie proinnowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej Marzena Hajduk s. 41-47
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola programu PHARE w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce w latach 1989-2004 Jakub Sosin s. 48-54
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ procesów transformacji na rozwój małych firm prywatnych w Polsce Wioletta Kamińska s. 55-64
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość w badaniach empirycznych Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Jacek Strojny s. 65-75
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój przedsiębiorczości w ocenie wskaźnika TEA Katarzyna Maślanka s. 76-90
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wyzwalanie ducha przedsiębiorczości w środowisku społecznym gminy dla rozwoju lokalnego Justyna Majewska s. 91-100
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza uwarunkowań rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w województwie lubelskim Elżbieta Mitura Ewa Oleksiejczuk Anna Oleksiejczuk s. 101-114
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polska przedsiębiorczość w gospodarce morskiej problemy i szanse na sukces Barbara Pytko Roman Watras s. 115-121
  Zacytuj
 • Udostępnij
Infrastruktura a rozwój przedsiębiorczości Zbigniew Makieła s. 122-124
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategie globalne a nowe formy organizacji przedsiębiorstw transnarodowych Anna Tobolska s. 125-143
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polityka regionalna w debacie o konstytucji europejskiej Tomasz Tołpa s. 144-153
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zastosowanie metody analizy hierarchicznej problemu Andrzej Jurek Marek Landowski Kazimierz Winnicki s. 154-162
  Zacytuj
 • Udostępnij
Praca i przedsiębiorczość w świetle wybranych encyklik Jana Pawła II Tomasz Tadeusz Brzozowski s. 164-184
  Zacytuj
 • Udostępnij
Etyczne aspekty globalizacji w procesie kształtowania przedsiębiorczości Monika Borowiec s. 185-192
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wartości moralne podstawą prawdziwego sukcesu menedżera Maria M. Rachwał Tomasz Rachwał s. 193-198
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jak być dobrym szefem? Beata Pawlas s. 199-203
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pokusa etatyzmu : ile polityki w gospodarce - wymiar etyczny Alicja Bartuś Zbigniew Bartuś s. 204-212
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pomoc a postawa roszczeniowa Wojciech Łaptaś s. 213-215
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czy przedsiębiorczość ma płeć? Jan Szczepankiewicz s. 216-219
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola i znaczenie podstaw przedsiębiorczości w kształceniu ogólnym Mariola Tracz s. 222-225
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwagi do projektu zmiany podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości : zrealizowanej przez Instytut Spraw Publicznych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej Bronisław Górz Tomasz Rachwał s. 226-235
  Zacytuj
 • Udostępnij
Postawy uczniów ponadpodstawowych szkół ogólnokształcących dla dorosłych wobec rynku pracy Paweł Czapliński s. 236-241
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problemy rozwoju postaw przedsiębiorczych u gimnazjalistów Wojciechq Błażejewski s. 242-248
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozbudzanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży wiejskiej Marianna Milewska s. 249-255
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problematyka globalizacji działalności sektora bankowego w edukacji szkolnej Kazimierz Nowak s. 256-261
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie multimediów w nauczaniu przedsiębiorczości na przykładzie multimedialnego CD-ROM-u Wydawnictwa Nowa Era pt. Podstawy przedsiębiorczości Dorota Śrutowska s. 264-278
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zapotrzebowanie środowiska szkolnego w zakresie edukacji ekonomicznej a oferta edukacyjna Portalu Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego - NBPortal.pl Beata Szmulczyńska s. 279-286
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikacja interpersonalna w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości - propozycje ćwiczeń Barbara Makieła s. 287-289
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane aktywizujące metody nauczania w pracy z uczniem na przykładzie lekcji podstaw przedsiębiorczości Elżbieta Małgorzata Nyga s. 290-303
  Zacytuj
 • Udostępnij
Refleksje z realizacji międzyszkolnego projektu „O pieniądzu wiem wszystko” Bożena Krasnodębska Małgorzata Kulikowska s. 304-311
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prywaciarz - przedsiębiorca : refleksje z lekcji Zygmunt Kawecki s. 312-313
  Zacytuj
 • Udostępnij
Scenariusz zajęć edukacyjnych : "gdzie zaczyna się droga do sukcesu" Ewa Rutkowska s. 314-316
  Zacytuj
 • Udostępnij