Tytuł Przedsiębiorczość - Edukacja
ISSN 2083-3296
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Przedsiębiorczość - Edukacja
2014, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Introduction Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 7-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problemy naukowo-dydaktyczne międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu „Przedsiębiorczość – Edukacja” Zbigniew Zioło s. 10-34
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ cech społeczno-demograficznych na sposób zarządzania firmą przez kobiety i mężczyzn na przykładzie Wielkopolski Hanna Mizgajska Dorota Płóciennik s. 35-46
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość jako odpowiedź na narastającą turbulencję otoczenia współczesnych przedsiębiorstw łukasz Wściubiak s. 47-58
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola procesu rekrutacji pracowników w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstw Anna Dolot s. 59-70
  Zacytuj
 • Udostępnij
Klasyczne czynniki w procesie lokalizacji przedsiębiorstwa na wybranych przykładach Monika Płaziak Anna Irena Szymańska s. 71-84
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie zarządzania marketingowo-logistycznego w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych mikroprzedsiębiorstw MŚP – ujęcie regionalne Danuta Janczewska s. 85-93
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce w branży motoryzacyjnej Jerzy Janczewski Mirosław Włodarczyk s. 94-108
  Zacytuj
 • Udostępnij
Potencjał rynkowy i proces dystrybucji mikrofalowego autoklawu : na przykładzie Polski Bartłomiej Patkowski s. 109-119
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kreowanie zachowań przedsiębiorczych w procesie zarządzania zespołem projektowym na przykładzie uczelni wyższej Małgorzata Baran Monika Kłos Jacek Strojny s. 120-134
  Zacytuj
 • Udostępnij
Skala internacjonalizacji i europeizacji MŚP oraz ich funkcjonowanie w układach przestrzennych Unii Europejskiej Krzysztof Wach s. 136-148
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania przestrzennego zróżnicowania postaw przedsiębiorczych we Francji Paweł Brzegowy Sławomir Dorocki s. 149-163
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość mieszkańców wybranych regionów turystycznych Kuby Renata Rettinger s. 164-173
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola przedsiębiorczości lokalnej w dywersyfikacji produktu turystycznego Walencji (Hiszpania) Małgorzata Bajgier-Kowalska s. 174-186
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość i innowacyjność w zarządzaniu rozwojem JST Małgorzata Baran Jacek Strojny s. 187-198
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zróżnicowanie przestrzenne potencjału przedsiębiorczego w województwie podkarpackim Dawid Karaś Natalia Kopeć Jacek Strojny s. 198-214
  Zacytuj
 • Udostępnij
Potencjał przedsiębiorczy Podkarpacia – analiza benchmarkowa województwa na tle wybranych regionów Dawid Karaś Natalia Kopeć Jacek Strojny s. 215-228
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich Podlasia Celina Grażyna Gabińska s. 229-243
  Zacytuj
 • Udostępnij
Charakterystyka sektorów deficytowych i nadwyżkowych na rynku pracy województwa śląskiego Jacek Petryszyn s. 244-256
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania rozwoju raftingu na Dunajcu jako nowego produktu turystycznego w Pieninach Małgorzata Kozłowska s. 257-266
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój Krynicy-Zdroju jako wynik przedsiębiorczych działań władz samorządowych Monika Borowiec Sławomir Dorocki s. 267-284
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego jako instrument wspierania przedsiębiorczości Anita Perska s. 285-294
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie gospodarki komunalnej i prawne aspekty jej prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego Marek Woroniecki s. 295-304
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania przedsiębiorczości absolwentów szkół wyższych: założenia teoretyczne i stan rzeczywisty Danuta Piróg s. 306-315
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania intencji przedsiębiorczych studentów uczelni ekonomicznych Polski i Czech Grzegorz Głód Teresa Kraśnicka Ladislav Ludvik Jindra Peterkova s. 316-332
  Zacytuj
 • Udostępnij
Postawy i umiejętności interpersonalne studentów wobec roli przedsiębiorczości w warunkach gospodarki rynkowej Bożena Wójtowicz s. 333-343
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie postaw odpowiedzialności społecznej w nauczaniu przedsiębiorczości Agnieszka Żur s. 346-353
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problematyka zmian w systemie emerytalnym w edukacji w zakresie przedsiębiorczości w szkole ponadgimnazjalnej Tomasz Rachwał s. 354-365
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problematyka podstaw przedsiębiorczości w opinii uczniów szkoły ponadgimnazjalnej : przydatność w życiu czy konieczność nauki? Kamila Ziółkowska-Weiss s. 366-377
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czy ekonomia w praktyce będzie przydatna w praktyce? Agnieszka Świętek s. 378-391
  Zacytuj
 • Udostępnij
10 lat konferencji z cyklu „Przedsiębiorczość – Edukacja” organizowanych przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Tomasz Rachwał s. 392-395
  Zacytuj
 • Udostępnij